Conexus izsludina iepirkumu gāzes pārsūknēšanas agregāta kompleksa piegādei

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) ir izsludinājis iepirkumu gāzes pārsūknēšanas agregāta kompleksa piegādei Inčukalna pazemes gāzes krātuvei.

Iepirkums tiek īstenots Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijas projekta ietvaros, kas ir viens no lielākajiem Eiropas kopīgu interešu projektiem, kas tiek īstenots Latvijā un norisinās līdz 2025.gadam. Tā mērķis ir modernizēt Inčukalna pazemes gāzes krātuves virszemes infrastruktūru, gāzes urbumus un esošo gāzes infrastruktūru. Projekta laikā tiks veikta jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšana, lai palielinātu gāzes izņemšanas jaudas, kā arī  mazinātu gāzes krātuves izņemšanas jaudas atkarību no gāzes daudzuma un spiediena krātuvē.

“Turpinot darbu pie viena no lielākajiem Eiropas kopīgu interešu projektiem,  tā ietvaros Inčukalna pazemes krātuvē paralēli norit virkne ļoti nozīmīgu apakšprojektu. Gāzes pārsūknēšanas agregāta kompleksa projekta īstenošanā iepirkuma rezultātā esam noslēguši sadarbību ar "GasOil Technology a.s.", kas veic jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta būvprojekta izstrādi un būvdarbu laikā nodrošinās autoruzraudzību. Atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kuru esam izstrādājuši sadarbībā ar "GasOil Technology a.s.", ir nepieciešama šī kompleksa piegāde, piesaistot profesionālu, šīm mērķim atbilstošu sadarbības partneri,” informē Rinalds Dimiņš, Inčukalna pazemes gāzes krātuves vadītājs.

Pērn Conexus noslēdza līgumu ar Slovākijas uzņēmumu "GasOil Technology a.s.", kas līdz 2022. gada vidum veiks jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta būvprojekta izstrādi. Gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšana paredzēta, lai nodrošinātu kompresijas gāzes ieguvi ar jaudu 12-15 milj.m3/24h un iesūknēšanu ar jaudu 4-6 milj. m3/24h, kā arī mazinātu gāzes krātuves izņemšanas jaudas atkarību no gāzes daudzuma krātuvē. Šī gada janvārī tika saņemta projekta īstenošanai nepieciešamā Krimuldas novada būvvaldes būvatļauja.

Ar iepirkuma dokumentāciju iespējams iepazīties Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/50498

Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijas projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

lv_cef_cofinancing.png

Atpakaļ