Conexus īsteno gāzes savākšanas punkta uzlabošanas projektu, kopējām investīcijām sasniedzot 32,3 miljonus eiro

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) ir saņēmis būvniecības veikšanai nepieciešamās būvatļaujas un turpina iesāktos projektēšanas darbus gāzes savākšanas punkta Nr. 3 uzlabošanai. Projekta mērķis ir pārbūvēt tehnoloģiski novecojušo gāzes savākšanas punktu, lai samazinātu tā ietekmi uz vidi un nodrošinātu iespēju tehnoloģiskos procesus vadīt attālināti no Inčukalna pazemes gāzes krātuves dispečeru telpas.

Plānotais projekts ir viens no apakšprojektiem vērienīgajā Eiropas Savienības kopīgo interešu projektā PCI 8.2.4 “Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabošana”, kur līdz 2025. gadam modernizācijā tiks apgūtas investīcijas 88 miljonu eiro apmērā, un Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzfinansējums noteikts 50% apmērā. Gāzes savākšanas punkta uzlabošanas investīciju apjoms pēc izstrādātā projekta plānots 32,3 miljonu eiro apmērā, to padarot par vienu no investīciju ziņā ietilpīgākajiem apakšprojektiem krātuves modernizācijas laikā.

Rinalds Dimiņš, Inčukalna pazemes gāzes krātuves vadītājs: “Gāzes savākšanas punkta uzlabošanas darbi ir nepieciešami, jo esošais gāzes savākšanas punkts ir fiziski un morāli novecojis. Tā ekspluatācija tika uzsākta iepriekšējā gadsimta astoņdesmitajos gados, kas nozīmē, ka uz projekta realizācijas beigu laiku esošais gāzes savākšanas punkts būs vairāk nekā 40 gadus vecs. Tā atjaunošanas gaitā plānots pilnībā nomainīt visas tehnoloģiskās iekārtas un palielināt esošo tehnoloģisko līniju skaitu no 30 uz 34, tādējādi palielinot šī objekta un visas dabasgāzes krātuves jaudu, darbības elastīgumu un kopējo veiktspēju. Visi šie procesi ir investīcija krātuves drošības pilnveidošanā.”

Esošā gāzes savākšanas punkta demontāžu un jauna gāzes savākšanas punkta būvniecību ir plānots veikt divās kārtās, lai objekts nepārtrauktu savu darbību. Tā projektēšanas darbus plānots pabeigt 2022. gada vidū, kam līdzās tiks veikta arī nepieciešamā tehnoloģiskā aprīkojuma piegāde. Iepirkumā par tehnoloģiskā aprīkojuma piegādi uzvarējusi starptautiskā inovāciju kompānija “Pietro Fiorentini”, kas specializējusies tieši dabasgāzes nozares tehnoloģisko risinājumu izstrādē un nodrošināšanā. Gāzes savākšanas punkta pirmās kārtas uzlabošanas darbus plānots veikt laika posmā no 2023.-2024. gadam, savukārt otro būvniecības kārtu plānots īstenot no 2024.-2025. gadam. Objekta būvniecību pilnībā plānots noslēgt 2025. gada nogalē. 

lv_cef_cofinancing.png

Atpakaļ