Conexus Inčukalna PGK modernizācijā šogad investēs 33,5 miljonus eiro

Turpinot Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) modernizāciju Eiropas kopējās nozīmes investīciju projekta ietvaros, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (Conexus) šogad krātuves infrastruktūras uzlabošanā investēs 33, 5 miljonus eiro.

Šī gada investīcijas ietver gāzes savākšanas punkta Nr.3 būvniecības I. kārtu, 6 urbumu atjaunošanu, kā arī jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanas darbus kompresoru stacijā Nr.1.

“Jau vairākus gadus Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijas projekts ir viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem, un šis gads nav izņēmums. Lai gan projekts noslēgsies 2025. gada beigās, tā ietvaros jau šobrīd esam modernizējuši lielu daļu krātuves iekārtu, sniedzot būtisku ieguldījumu dabasgāzes apgādes nepārtrauktībai un drošībai,” stāsta Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

U. Bariss papildina, ka, pateicoties krātuves darbības uzlabošanas projektam, būtiski palielināta krātuves elastība, nodrošinot gan iesūknēšanas, gan izņemšanas iespēju no krātuves visa gada garumā. Taču modernizācijas projektam ir vēl virkne citu ieguvumu, tai skaitā samazināts degvielas gāzes patēriņš uz vienu iesūknēto dabasgāzes vienību, kā arī samazināta ietekme uz apkārtējo vidi.

Kopumā Inčukalna PGK uzlabošanas darbi tiks īstenoti līdz 2025.gada beigām un kopējais investīciju apjoms ir 99,5 miljoni eiro, no kuriem 44 miljonus eiro sedz Eiropas infrastruktūras savienošanas (CEF) fondu finansējums.

Šajā projektā tiek veikta virszemes infrastruktūras uzlabošana, tai skaitā veicot gāzes savākšanas punkta Nr.3 pārbūvi, urbumu atjaunošana, kā arī esošo piecu gāzes pārsūknēšanas agregātu modernizācija un jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšana, uzlabojot dabasgāzes piegādes drošību, palielinot krātuves darbības jaudu un sekmējot integrāciju starptautiskajā enerģētikas tirgū.

Šobrīd notiek gāzes savākšanas punkta Nr.3 pārbūves darbi un paredzēts, ka būvniecības I. kārta ekspluatācijā tiks nodota šī gada vidū. Tikmēr projekta ietvaros līdz šim pabeigta 29 no 36 urbumiem atjaunošana, nodoti ekspluatācijā visi pieci modernizētie gāzes pārsūknēšanas agregāti un veikti sagatavošanās darbi jaunā gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanai Inčukalna PGK kompresoru stacijā Nr.1.

lv_cef_cofinancing.png

Atpakaļ