Conexus iesniedzis jauno dabasgāzes uzglabāšanas tarifu projektu nākamiem 5 gadiem

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) šodien Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators) ir iesniedzis jauno dabasgāzes uzglabāšanas tarifu projektu nākamajam regulatīvajam periodam uz 5 gadiem, kas paredz, ka lietotāji krātuves jaudu rezervācijas veiks un tās pamatproduktus iegādāsies izsolēs.

2020./2021. gada Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) cikls ir pēdējais šobrīd apstiprināto atļauto ieņēmumu periodā. Jau esošo atļauto ieņēmumu apjomā, Conexus šogad turpināja attīstīt krātuves jaudas produktu klāstu, ieviešot jauninājumus gan jaudas produktu izmantošanas kārtībā, gan to rezervēšanas veidā.

Jānis Eisaks, Conexus valdes priekšsēdētājs:Vienotā dabasgāzes tirgus darbība, kas tika uzsākta šī gada janvārī, ir ievērojami veicinājusi Inčukalna PGK izmantošanu, piesaistot jaunus lietotājus no Somijas un Igaunijas. Krātuves piepildījuma pozitīvā tendence ļauj nodrošināt efektīvu krātuves tehnisko darbību atbilstoši esošajai tehniskajai kapacitātei, kā  arī pakāpeniski tuvoties iepriekšējam krātuves tehniskajam piepildījumam. Vienlaikus Conexus jānodrošina arī krātuves izmantošanas elastība, tieši tāpēc ir būtiski izstrādāt stabilu un paredzamu tarifu plānu krātuves lietotājiem.”

Nākamajā regulatīvajā periodā lietotājiem tiks piedāvāts grupētās jaudas produkts, divu gadu grupētās jaudas produkts, atslēdzamās jaudas produkts, virtuālās pretplūsmas produkts, kā arī plānots izveidot jaunu Inčukalna PGK jaudas produktu – krājumu pārcelšanas produktu. Būtisks pagrieziena punkts krātuves piedāvāto produktu klāstā būs izsoles ieviešana pamatproduktu iegādei - grupētās jaudas, divu gadu grupētās jaudas produkti un atslēdzamās jaudas produkti tiks piedāvāti izsoļu veidā, dodot iespēju lietotājam izvēlēties, kurā no izsolēm piedalīties. Sistēmas lietotājiem tas nozīmē iepriekšējās sarežģītās jaudas sadales metodes aizvietošanu augsta pieprasījuma gadījumā ar vienkāršu procedūru, kuras pamatā ir potenciālā krātuves lietotāja skatījums uz situāciju tirgū un tā izvēlēto darbības stratēģiju. Jāpiebilst, ka Regulatora noteiktā izsoles metode – izsole ar vienotas prēmijas noteikšanu – nodrošina potenciālajam lietotājam iespēju rezervēt jaudu ar mazāko iespējamo prēmiju virs Regulatora apstiprinātā tarifa.

Lai nodrošinātu lietotājiem stabilu un paredzamu tarifu, tarifu projekts ir izstrādāts 60 mēnešu ilgam regulatīvajam periodam, un tā noteikšanā izmantota atļauto ieņēmumu griestu metode. Tarifu projektā aprēķināto tarifu piemērošanas laiks paredzēts no 2021. gada 1. maija līdz 2026. gada 30. aprīlim.

Iesniegtais dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projekts ir sagatavots, ievērojot ar Regulatora 2020. gada 8. oktobra padomes lēmumu Nr. 1/15 “Dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika” apstiprināto dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku un ar Regulatora 2020. gada 20. augusta padomes lēmumu Nr. 109 “Par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai” noteikto kapitāla atdeves likmi. Iesniegtais tarifu projekts paredz grupētās jaudas produkta tarifu 1.4023 EUR/MWh krātuves ciklā, divu gadu grupētās jaudas produkta tarifu 2.8100 EUR/MWh divu krātuves ciklu periodam, atslēdzamās jaudas produkta tarifu 1.1161 EUR/MWh krātuves ciklā. Minētās tarifu vērtības kalpos kā bāzes vērtība visās krātuves jaudas rezervēšanas izsolēs.

Paredzēts, ka jaunie tarifi pēc to apstiprināšanas Regulatorā stātos spēkā līdz ar jauno 2021./2022. gada krātuves ciklu.

Atpakaļ