Conexus iegulda 3,7 miljonus eiro dabasgāzes pārvades infrastruktūrā

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators “Conexus Baltic Grid” (Conexus) noslēdzis divu nacionālas nozīmes gāzes pārvades infrastruktūras pārbūves projektus. Projektu laikā veikta gāzes regulēšanas stacijas (GRS) Brocēni pārbūve un pārvades gāzesvada (PGV) atzara uz gāzes regulēšanas staciju Sloka pārbūve, projekta kopējām investīcijām sasniedzot 3.7 miljonus eiro.

Kā norāda Conexus Gāzes pārvades vadītājs Ivars Cibuļskis, pārvades sistēmas infrastruktūras uzturēšanai atbilstoši sistēmas drošības prasībām svarīga ir visu gāzesvada posmu regulāra apsekošana un diagnostika. Jāuzsver, ka līdzās t.s. lielajiem gāzes vadiem, arī to atzaru tehniskais stāvoklis ietekmē pārvades gāzes sistēmas ekspluatācijas režīmus, piemēram, to, cik liels ir maksimāli pieļaujamais sistēmas darba spiediens.

Turpina I. Cibuļskis: “Mūsu absolūtā prioritāte ir sistēmas drošība, tāpēc regulāri īstenojam diagnostikas darbus visai 1188 km garajai dabasgāzes pārvades sistēmai. Šogad, novērtējot GRS Brocēni tehnisko stāvokli un atzaru uz GRS Sloka, abos gadījumos tika nolemts īstenot pārbūvi, nevis veikt regulāro atjaunošanu. Jāuzsver, ka kopumā dabasgāzes pārvades sistēmas ikdienas ekspluatācija ir veidota tā, ka nepārtraukti monitorējam un novērtējam dažādu gāzesvadu posmu tehnisko stāvokli, pēc izvērtējuma pieņemot lēmumu par nepieciešamajiem darbiem.”  

Kopējais gāzes atzara garums uz GRS Sloka ir 30.6 km, un no tiem pārbūvēti 8.1 km. No abos projektos kopējā ieguldītā investīciju apjoma, tieši atzara uz GRS Sloka pārbūvē tika atvēlēts lielākais finansējums - 2,9 miljoni eiro.

Jāuzsver, ka līdzās šiem projektiem, šogad veikta arī vairāku gāzesvada posmu pretkorozijas izolācijas atjaunošana. Piemēram, izolācijas atjaunošana veikta Rīga-Daugavpils pārvades gāzesvadam, savukārt pārvades gāzesvadam Iecava-Liepāja tika veikti defektu remonti ar kompozīta uzmavu uzstādīšanu. Tāpat šogad tiek veikti atklāto defektu remonti pārvades gāzes vadam Pleskava-Rīga, kam darbi uzsākti pavasarī, tos noslēdzot līdz šī gada beigām. Šobrīd ir uzsākti pārvades gāzesvadu pretkorozijas atjaunošanas darbi Pleskava-Rīga un Rīga-Paņeveža posmos, ko ir plānots pabeigt vēl 2020. gadā. Nākamgad arī tiks uzsākta pārvades gāzesvada pretkorozijas izolācijas atjaunošana Izborska- Inčukalna pazemes gāzes krātuve posmam.

Atpakaļ