Eiropas Komisija finansēs Lietuvas-Latvijas gāzes cauruļvada jaudas palielināšanas projekta būvdarbus

Eiropas Komisijas Inovācijas un tīklu izpildaģentūra apstiprinājusi līdzekļu piešķiršanu Lietuvas-Latvijas gāzes cauruļvada jaudas palielināšanas projektam. Plānots, ka kopējā ieguldījuma summa šajā projektā veidos 10,2 miljoni eiro, no kuriem 5,5 miljoni eiro tiks novirzīti Latvijas pārvades operatoram AS "Conexus Baltic Grid".

Eiropas Komisija Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (EISI) ietvaros piešķirs ES atbalstu Latvijas-Lietuvas gāzes cauruļvada savienojuma jaudas palielināšanai. Atbalsts sastādīs 50% no projekta realizācijas izmaksām.

Šī gada jūnijā vienotais dabasgāzes operators AS “Conexus Baltic Grid” un  Lietuvas pārvades sistēmas operators "Amber Grid" iesniedza pieteikumu par finansējumu Lietuvu un Latviju savienojošā gāzes cauruļvada jaudas palielināšanas projektam.

Palielinot pārvades jaudas starp Lietuvu un Latviju, tirgū tiks veicināta piekļuve Klaipēdas sašķidrinātās gāzes terminālim, Latvijas Inčukalna pazemes gāzes krātuvei un Polijas-Lietuvas gāzes starpsavienojumam, kura darbību plānots uzsākt 2022. gadā.

Informē Zane Kotāne, AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētāja: “Lietuvas – Latvijas starpsavienojuma jaudas palielināšanas projekts ir būtisks visam Baltijas reģionam un Somijai, vienlaikus ietekmējot vairākus šobrīd aktuālus dabasgāzes infrastruktūras projektus. Tas tikai pierāda, ka dabasgāzes infrastruktūras attīstība neapstājas pie vienas valsts robežām. Tieši pretēji – maksimālu dabasgāzes infrastruktūras uzlabojumu iespējams sasniegt tad, kad starptautiskie projekti tiek plānoti secīgi un ir savā starpā integrēti. Šādā gadījumā maksimālo labumu gūst arī dabasgāzes sistēmas lietotāji. Lietuvas – Latvijas starpsavienojuma uzlabošana ietekmēs Inčukalna pazemes gāzes krātuves, Klaipēdas sašķidrinātā termināla, Polijas – Lietuvas starpsavienojuma darbību, kā arī nākotnē veidoto vienoto dabasgāzes tirgu, kas savu darbību sāks jau nākamā gada janvārī. Projekta mērķis ir par vidēji 70-80% kāpināt Lietuvas – Latvijas starpsavienojuma jaudu, to panākot ar esošās infrastruktūras uzlabojumiem.”

2018. gadā veiktā gāzes cauruļvada starpsavienojuma starp Lietuvu un Latviju jaudas palielināšanas projekta priekšizpēte un izmaksu un ieguvumu analīze liecināja, ka būs nepieciešama lielāka jauda, lai apmierinātu reģionālo gāzes tirgus pieprasījumu un garantētu gāzes piegādes drošību pēc tam, kad būs izbūvēti gāzes savienojumi starp Somiju un Igauniju, kā arī starp Poliju un Lietuvu.

Paredzēts, ka Lietuvas-Latvijas gāzes cauruļvada jaudas palielināšanas projekts tiks realizēts līdz 2023. gada beigām. Projekta izpildi plānots turpināt līdz ar projekta finansējuma saņemšanu.

Tuvākajā nākotnē tiks izsludināti publisko iepirkumu konkursi projektēšanas un būvniecības darbiem Latvijas teritorijā.

Projekta laikā plānotie darbi Latvijas pusē būs maģistrālā gāzes vada atsevišķu posmu pārbūves darbu veikšana, lai palielinātu maksimālo darba spiedienu no 40 līdz 50 bāriem. Ar ieguldījumu palīdzību gāzes savienojuma jauda tiks palielināta līdz 130,47 GWh dienā Latvijas virzienā (šobrīd 67,6 GWh dienā) un līdz 119,5 GWh dienā Lietuvas virzienā (šobrīd 65,1 GWh dienā).

Projekts iekļauts ES kopīgu interešu projektu sarakstā, gāzes pārvades sistēmu operatoru Eiropas tīkla (ENTSOG) attīstības desmit gadu plānā un Nacionālo galveno elektrības un gāzes pārvades projektu īstenošanas prioritātes plānā.

Atpakaļ