AS “Conexus Baltic Grid” apstiprina daļu no izsoles 2.varianta ietvaros iesniegtajiem piedāvājumiem

Noslēgusies AS “Conexus Baltic Grid” 2018.gada 6.augustā izsludinātā izsole par aktīvās dabasgāzes daudzuma uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu Inčukalna pazemes gāzes krātuvē 2018. - 2019. gadā.

Pēc saskaņošanas ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (SPRK), uzņēmuma Valde šodien, 16.augustā, ņemot vērā SPRK norādījumus, pieņēma lēmumu apstiprināt daļu no izsoles 2.varianta ietvaros iesniegtajiem piedāvājumiem. Apstiprinātie izsoles rezultāti atbilst 2/3 no nepieciešamā dabasgāzes daudzuma, ko pārvades sistēmas operatoram ir pienākums nodrošināt saskaņā ar Ministru Kabineta 2011.gada 19.aprīļa noteikumiem Nr.312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā” (turpmāk MK noteikumi) 12.1 punktā noteikto.

Zane Kotāne, AS “Conexus Baltic Grid” Valdes priekšsēdētāja: “Uzņēmuma Valdes pienākums ir rūpēties par uzņēmuma darbību un nepieļaut zaudējumus, kas būtu saistoši arī uzņēmuma akcionāriem. Ņemot vērā iepriekšējā gada pieredzi ar pilnu izsoles izmaksu neatzīšanu un SPRK norādījumus, Valde lēma apstiprināt daļu no iesniegtajiem piedāvājumiem, kuru izmaksas SPRK ieskatā ir ekonomiski un tehnoloģiski pamatotas.”

AS “Conexus Baltic Grid” kā pārvades sistēmas operatoram ir pienākums, saskaņā ar MK noteikumiem, Inčukalna pazemes gāzes krātuvē no izņemšanas sezonas sākuma līdz 1.martam nodrošināt 3,16 TWh dabasgāzes, ko izmantot enerģētiskās krīzes gadījumā Latvijas patēriņa nodrošināšanai. Ņemto vērā to, ka šobrīd uzņēmums pilnībā nepilda saistošos MK noteikumus, uzņēmuma Valde lūgs SPRK saskaņot pasākumus iztrūkstošā apjoma nodrošināšanai.

Atpakaļ