“Conexus Baltic Grid” apgrozījums pērn pieaudzis par 9,6%

Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) apgrozījums 2019.gadā sasniedza 59,3 miljonus eiro, kas ir par 9,6% vairāk nekā 2018. gadā, liecina uzņēmuma nerevidētie finanšu pārskati.

Sabiedrības peļņa pārskata periodā sasniegusi 17,9 miljonus eiro, savukārt EBITDA ir 34,2 miljoni eiro. Conexus finanšu rezultātus pozitīvi ietekmēja kopējā pārvadītā dabasgāzes apjoma pieaugums, kas, salīdzinot ar 2018. gadu, kopumā pieauga par 13% un sasniedza 34 037 GWh. Lielākās pārvadītās dabasgāzes plūsmas bija vērojamas vasarā, kad notiek dabasgāzes iesūknēšana Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (Inčukalna PGK). 2019/2020.gada krātuves ciklā tika rezervētas 18,54 TWh, kas bija labākais piepildījuma rādītājs pēdējo četru gadu laikā. 

Informē Zane Kotāne, AS “Conexus Baltic Grid” valdes priekšsēdētāja: “Reģiona dabasgāzes tirgus attīstība ir Conexus primārais darbības mērķis. Tas sevī ietver drošas un pieejamas infrastruktūras uzturēšanu, ilgtspējīgu Inčukalna PGK darbību, tostarp iekļaujot jaunu inovāciju ieviešanu. Līdzās uzsāktajam Inčukalna krātuves modernizācijas projektam un ieguldītajām investīcijām sistēmas uzturēšanai un uzlabošanai, 2019. gads pagāja vienotā dabasgāzes tirgus izveides zīmē, kur tika paveikts nozīmīgs darbs nepieciešamo risinājumu izstrādei, lai no 2020. gada 1.janvāra tirgus varētu uzsākt savu darbību. Tas rezultējies Latvijas, Igaunijas un Somijas vienotās ieejas tarifa zonas un vienotās Latvijas-Igaunijas balansēšanas zonas izveidē un to darbībai nepieciešamo regulatīvo un līgumisko ietvaru izstrādē. 2020.gadā mēs turpināsim darbu pie vienotā tirgus funkcionēšanas uzlabošanas, lai stiprinātu Inčukalna PGK pozīcijas starptautiskajā mērogā, kā arī kopumā veicinātu moderna un uz attīstību vērsta tirgus modeļa īstenošanu.”

Pārskata periodā Conexus ir uzsācis vērienīgu Inčukalna PGK modernizācijas projektu, kuram tika piešķirts Eiropas līdzfinansējums 50% apmērā. To realizējot, būtiski tiks uzlabota krātuves tehniskā infrastruktūra un aprīkojuma darbības drošība, lai krātuve varētu saglabāt savu funkcionalitāti pēc spiediena palielināšanas Baltijas dabasgāzes pārvades sistēmā. Projekta kopējās investīcijas ir 88 miljoni eiro, kas krātuvē tiks ieguldītas līdz 2025. gadam, pusi no investīciju apjoma sedzot ar Eiropas līdzfinansējumu. Kopumā pārskata periodā Conexus veica ieguldījumus 14,5 miljonu apmērā maģistrālās pārvades sistēmas un krātuves infrastruktūras uzturēšanai un uzlabošanai.

Atpakaļ