Conexus attīstīs pirmo centralizēto biometāna ievades punktu Baltijā

Ar mērķi veicināt biometāna ražošanu un tā brīvu apriti Latvijā, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) izstrādājis Baltijā unikālu risinājumu, kas paredz iespēju biometāna ražotājiem, izmantojot īpašus mobilos gāzes konteinerus, nogādāt biometānu uz centralizētu biometāna ievades punktu, lai to ievadītu kopējā gāzes pārvades sistēmā. Šobrīd ir apzinātas 4 šādas ievades punktu izvietošanas vietas Latvijā, un pirmais punkts tiks veidots Džūkstē, ļaujot apkalpot līdz divdesmit biometāna ražotājiem 50 līdz 60 km rādiusā.

Eiropas Savienības dalībvalstis turpina aktīvi ieviest dažādus projektus enerģētikas nozares transformācijai, uzmanību koncentrējot uz atjaunīgajiem energoresursiem un to sinerģijai ar jau esošo enerģētikas infrastruktūru. Eksperti secinājuši, ka biometāns ir perspektīvs atjaunojamais energoresurss Latvijā, ko ir iespējams izmantot tautsaimniecībā un transportēt esošajā gāzes sistēmā bez ievērojamam infrastruktūras pārbūvēm.

“Šobrīd Latvijā ir tikai dažas potenciālās biometāna ražotnes, kas atrodas gāzes pārvades sistēmas tuvumā un kur būtu ekonomiski pamatoti ierīkot tiešo sistēmas pieslēgumu, līdz ar to, lai nodrošinātu maksimālu Latvijas biometāna ražošanas potenciāla attīstību, Conexus veidos speciāli izveidotus biometāna ievades punktus,” skaidro Conexus Tehniskās attīstības un investīciju departamenta Tehniskās attīstības daļas vadītājs Aleksejs Batrakovs. Šāds risinājums rasts, analizējot dabasgāzes infrastruktūras tīklu un biogāzes staciju izvietojumu Latvijas teritorijā, kā arī to atrašanās vietas attālumu no gāzes pārvades sistēmas. Conexus pērn ir identificējis četras potenciālās vietas biometāna ievades punktu izveidei, pirmo attīstot Džūkstē.

Viņš papildina, ka Conexus piedāvātais risinājums paredz īstenot tā sauktā “virtuālā cauruļvada” koncepciju, kas nozīmē, ka biometāna ražotājiem būs iespēja saražoto biometānu saspiest līdz 300 bar spiedienam un iepildīt mobilos gāzes konteineros, kurus ar kravas autotransportu pēc tam var nogādāt līdz biometāna ievadīšanas punktam, kas pievienots gāzes pārvades sistēmai. Šāds risinājums sniegs vienlīdzīgu iespēju izmantot savstarpēji savienotās gāzes sistēmas sniegtās priekšrocības visiem biometāna ražotājiem, tai skaitā tiem, kuru ražotnes atrodas tālu no pārvades gāzapgādes sistēmas.

Atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajam biometāna ievades punktā atradīsies pārvades sistēmas operatora iekārtas drošai biometāna ievadīšanai pārvades sistēmā, kā arī uzskaitei, kvalitātes kontrolei un attālinātai biometāna ievades punkta vadībai.

“Šī brīža biometāna ievades punkta projekta iecere paredz, ka sistēmā ievadāmā biometāna uzskaite un kvalitātes kontrole notiks ievades punktā, identificējot piegādātāju, transportu un kravu, sistēmā ievadīto daudzumu attiecinot uz konkrēto ražotāja norādīto saņēmēju. Biometāna ievades punkta sistēmā ievadāmās gāzes kvalitātei jāatbilst spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam par ievadāmās gāzes kvalitāti, līdzīgi, kā tas ir noteikts sistēmas pieslēgumu gadījumam. Iecerēts, ka par biometāna ievades punkta izmantošanu tiks piemērots vienotais ieejas tarifs, kā jebkuram citam sistēmas ieejas punktam,” informē A. Batrakovs.

Vienlaikus viņš norāda, ka biometāna ražotājiem joprojām pastāv iespēja veidot arī tiešos pieslēgumus savstarpēji savienotajai gāzes sistēmai, kur ievadītā biometāna balansēšana notiks atbilstoši esošajai balansēšanas kārtībai.

Atpakaļ