Conexus apliecina krātuvē noglabātās dabasgāzes apjoma mājsaimniecību vajadzībām esamību

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) apliecina Ekonomikas ministrijas 10. augustā sniegto informāciju, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (turpmāk - PGK) atrodas AS “Latvijas Gāze” gāzes krājumi, kuru apjoms ir lielāks nekā to pieprasa 2022. gada 9. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 503 “Noteikumi par enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā”.

Inčukalna PGK glabātās gāzes īpašumtiesību jautājumi ir sistēmas lietotāju kompetencē un Conexus ir pienākums nodrošināt ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību, kuru Conexus ir saņēmis no sistēmas lietotājiem, un nav tiesīgs to izpaust.

Atpakaļ