Conexus akcionāru sapulce norisināsies 12. maijā

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Conexus) informē, ka sabiedrības kārtējā akcionāru sapulce tiks organizēta 12. maijā plkst. 10.00. Sapulces darba kārtība ietvers sabiedrības 2020. gada pārskata, peļņas izlietošanas, sabiedrības statūtu jaunās redakcijas, kā arī jauna sabiedrības padomes locekļu sastāva apstiprināšanu.

Vienlaikus sapulces darba kārtība paredz arī valdes locekļu un padomes locekļu atalgojuma politikas noteikšanu un apstiprināšanu, kā arī revidenta ievēlēšanu Sabiedrības nākamo trīs gadu finanšu pārskata un atkarības pārskata revīzijai.

Kā norāda Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss, ņemot vērā pagājušā gadā notikušo akcionāru maiņu, akcionāru sapulcē tiks lemts par sabiedrības peļņas izlietošanu, izskatot iespēju izmaksāt lielākas dividendes. Izvērtējot kapitāla struktūru, Conexus ir radis iespēju izmaksāt lielākas dividendes sabiedrības akcionāriem no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.  Vienlaikus jāuzsver, ka tas nekādā veidā neietekmēs dabasgāzes gala lietotājus un pakalpojumu cenu, kā arī uzņēmuma darbību un attīstības plānus.

Ņemot vērā valstī noteiktos Covid-19 ierobežojumus un rūpējoties par sapulces dalībnieku veselību, akcionāru sapulce tiks organizēta attālināti, akcionārus aicinot piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu.

Lai akcionāriem nodrošinātu objektīvu un vispusīgu informāciju balsošanai pirms sapulces, Sabiedrības valde 2021. gada 28. aprīlī plkst. 10.00, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, organizēs informatīvu priekšsapulci, kuras laikā akcionāri tiks iepazīstināti ar Sabiedrības 2020. gada darbības rezultātiem un sniegta informācija par visiem akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Atpakaļ