Conexus akcionāru maiņa izbeidz spekulācijas par sistēmas operatora darbības neatkarību

Lai arī vēl pirms akcionāru maiņas dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) strādāja atbilstoši Enerģētikas likuma neatkarības prasībām, Conexus Valdes priekšsēdētājs Jānis Eisaks cer, ka valsts kontrole pār Latvijas dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas infrastruktūru no dienas kārtības visbeidzot noņems diskusijas par operatora darbības neatkarību.

Informē J. Eisaks: “AS “Augstsprieguma tīkls” šonedēļ noslēdza darījumu ar PAS “Gazprom” par Conexus akciju iegādi, līdz ar to ir ieviesta skaidrība jautājumā par sistēmas operatora sertificēšanu. Uzskatu, ka šobrīd nav juridiska šķēršļa, kas kavētu pilnvērtīgu  Conexus sertificēšanu atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām, līdz ar to sagaidām drīzus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) lēmumus par sertificēšanas nosacījumu pārskatīšanu, un, ceram, ka uzņēmuma jauno akcionāru izvērtēšana netiks kavēta.

Vienlaikus jāuzsver, ka akcionāru īpašumtiesību ierobežošana nekad nav bijusi Conexus valdes kompetence, līdz ar to uzņēmums ir darījis visu, lai strādātu atbilstoši Enerģētikas likuma 111. pantā noteiktajām neatkarības prasībām, nepieļaujot panta prasībām neatbilstošu akcionāru ietekmi uzņēmumā. “Gazprom” kā kādreizējie akcionāri uzņēmuma pārvaldē nav bijuši iesaistīti ne praktiski, ne juridiski.

Sertificēšanas jautājuma sakārtošana nenoliedzami sekmēs uzņēmuma efektīvu darbību gan vietējā, gan arī starptautiskā mērogā. Jebkurā gadījumā jau šobrīd turpinām koncentrēties uz vienu no svarīgākajiem mērķiem – panākt, ka uzņēmums kļūst par enerģētikas infrastruktūras līderi Baltijas un Skandināvijas reģionos, nodrošinot dabasgāzes piegāžu drošību un nepārtrauktību.”

Atpakaļ