Ceļā uz vienoto dabasgāzes tirgu - Conexus iesniedz jaunu dabasgāzes pārvades tarifu projektu

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus), gatavojoties vienotā dabasgāzes tirgus atvēršanai no 2020. gada 1. janvāra, šodien Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators) iesniedzis jaunu dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu.

Latvija, Igaunija un Somija vienojusies izveidot vienu dabasgāzes pārvades ieejas/izejas tarifu zonu, atceļot maksājumus, šķērsojot robežas starp minētajām valstīm.

2018. gada oktobrī visu valstu dabasgāzes pārvades operatoru parakstītais saprašanās memorands paredzēja izstrādāt operatoru savstarpējās kompensācijas mehānisma ieviešanas projektu, kas balstās uz vienotās tarifu zonas ieejas tarifu harmonizēšanas principu un noteic ieejas jaudu rezervēšanas ieņēmumu pārdalīšanas kārtību operatoru starpā.

Katras valsts pārvades sistēmas operatori ciešā sadarbībā ar katras valsts sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem iesnieguši iesniegumus par vienotā ieejas tarifa noteikšanas principiem, indikatīvo vienotā ieejas tarifa vērtību un priekšlikumu par piemērojamo izstrādāto starpoperatoru kompensācijas mehānisma modeli (ITC), kas balstās uz savstarpējas caurskatāmības principiem un nodrošina iespēju mazināt pārmērīgu, neefektīvu administratīvo slogu.

Iesniegtais dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu tarifs izstrādāts atbilstoši Regulatora 2019. gada 3.jūlijā apstiprinātajai dabasgāzes pārvades pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodikai un Eiropas Komisijas 2017. gada 16. marta regulā Nr.2017/460 noteiktajām prasībām. Tas paredz noteikt, ka reģionālais ieejas tarifs ir 142.77 EUR/MWh/d/g. Savukārt gada standarta jaudas produkta tarifs izejas punktiem uz citu, ārpus vienotās tarifu zonas esošu pārvades ieejas-izejas sistēmu ir 142.77 EUR/MWh/d/g.

Tarifu projekta regulatīvais periods būs 33 mēneši, ņemot vērā reģionālo vienošanos par pāreju uz standarta gāzes gadu oktobris-septembris, un pārejas posmu laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 30. oktobrim.

Tarifu projektā paredzēts, ka tarifu piemērošanas periodam no 01.01.2020.- 30.09.2020. maksa par izejas punkta Latvijas lietotāju apgādei izmantošanu būs 0.0024941 EUR/kWh, kas ir par 1,5% zemākā nekā pašlaik spēkā esošais tarifs.

Jaunie 2020. gadam plānotie piemērojamie dabasgāzes pārvades pakalpojumu tarifi ir pārdomāti, izsvērti un atbilstoši jaunajai situācijai dabasgāzes tirgū pēc vienotā Baltijas tirgus darbības uzsākšanas. Aprēķini veikti, lai dabasgāzes pārvades sistēmas lietotāju maksājumi segtu ekonomiski pamatotas pakalpojumu izmaksas un nodrošinātu pārvades pakalpojuma rentabilitāti. Tā kā operatora atļauto ieņēmu apjoms nemainās, pārejas uz vienoto tarifu zonu ietekme uz gala patērētājiem ir sagaidāma neitrāla.

Atpakaļ