Ceļā uz integrētu reģionālo dabasgāzes tirgu Baltijā un Somijā

Igaunijas, Latvijas un Somijas gāzes pārvades sistēmu operatori “Elering”, “Conexus Baltic Grid”, “Gasum” un “Baltic Connector” šodien Tallinā parakstīja saprašanās memorandu par būtiskākajiem jautājumiem, kas ir jāatrisina, lai varētu integrēt Latvijas, Igaunijas un Somijas dabasgāzes tirgus.

Pirmos darbus saistībā ar Baltijas un Somijas dabasgāzes tirgu integrēšanu varēs uzsākt 2020. gadā, kad dabasgāzes cauruļvads Balticconnector savienos Igaunijas un Somijas dabasgāzes tirgus. Parakstītais saprašanās memorands ir atvērts, un tajā ir paredzēta iespēja arī citām valstīm pievienoties iniciatīvai, tādējādi paplašinot integrētā tirgus teritoriju.

Pašlaik trijās iepriekš minētajās valstīs dabasgāzes tirgus liberalizācijas posmi ir atšķirīgi, tādēļ dabasgāzes tirgu integrāciju ir paredzēts veikt pakāpeniski. Pirmajā posmā, kas tiks uzsākts 2020. gada sākumā, Latvijā, Igaunijā un Somijā paredzēts atcelt tarifus uz valstu robežām, tādējādi vienkāršojot dabasgāzes tirdzniecību valstu starpā un sekmējot konkurenci šajos reģionos.

Papildus tarifu atcelšanai uz robežām, pilnīga tirgus integrācija paredz arī pieejas tīklam principu saskaņošanu un pārvades jaudu piešķiršanu, kā arī pārvaldības principu un enerģijas cenu veidošanas noteikumu līdzsvarošanu, lai sekmētu dabasgāzes tirgus pārredzamību un konkurenci dabasgāzes tirgotāju starpā. Tādā veidā integrētajā reģionā tiks nodrošināta brīva un vienlīdzīga piekļuve dabasgāzes infrastruktūrai. Piemēram, integrētā tirgus dalībnieki Latvijas Inčukalna pazemes gāzes krātuvi varēs izmantot bez papildu pārvades izmaksām. Tādējādi gāzi varēs glabāt un izsūknēt, ņemot vērā tirgus cenas signālus.

Dabasgāze kļūst arvien nozīmīgāka, jo tā ir tīrāka alternatīva gan savā, gan transportēšanas nozarē, kā arī tādēļ, ka pieaug nepieciešamība novērst klimata pārmaiņas. Reģionālo sistēmu operatoru sadarbība veicina savstarpēju apmaiņu ar idejām, apsvērumiem un koncepcijām saistībā ar dabasgāzes tirgu efektivitātes uzlabošanu, tādēļ ir iespējams atrast kopīgas iespējas, kā nodrošināt tīrākas un izmaksu ziņā konkurētspējīgas alternatīvas Baltijas valstu un Somijas enerģijas patērētājiem. 

 

Atpakaļ