Augstais pieprasījums pēc dabasgāzes uzglabāšanas sekmē Conexus ieņēmumu kāpumu

Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora "Conexus Baltic Grid" (Conexus) apgrozījums šī gada pirmajos deviņos mēnešus ir sasniedzis  52,38 miljonus, kas ir par 33% vairāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā, liecina apkopotie dati par uzņēmuma darbības rezultātiem 2023.gada pirmajos deviņos mēnešos. Ieņēmumu pieaugumu veicinājis augstais pieprasījums pēc Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) pakalpojumiem, tā vienlaikus nosedzot pārvades pakalpojuma apjoma kritumu, ko ietekmējuši gan siltie laikapstākļi, gan augstās dabasgāzes cenas.

Pārskata perioda beigās – 2023. gada  30. septembrī - Inčukalna PGK bija noglabāta dabasgāze 20,8 TWh apjomā (ieskaitot energoapgādes drošuma rezerves), kas ir par 65% vairāk nekā pērn šajā laikā. Kopumā šī gada 15. oktobrī, uzsākot dabasgāzes izņemšanas sezonu, Inčukalna PGK atradās 21,7 TWh dabasgāzes, līdz ar to dabasgāzes izņemšanas sezona sākta ar lielāko krātuvē noglabāto dabasgāzes apjomu pēdējo piecu gadu laikā.

Tikmēr dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām 2023. gada pirmajos deviņos mēnešos sasniedza 5,3 TWh, kas ir par 9% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Dabasgāzes patēriņa samazinājumu ir ietekmējuši vairāki faktori. Pirmkārt, laika apstākļi, kas ziemas mēnešos bija maigāki nekā 2022. gada attiecīgajā periodā, kā rezultātā lietotāju nepieciešamība pēc apkures dabasgāzes bija mazāka nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā. Otrkārt, arī nepieredzēti augstās dabasgāzes cenas, kas lietotājiem lika samazināt dabasgāzes patēriņu. Kopējais pārvadītās dabasgāzes apjoms pārskata periodā sasniedza 23 TWh, kas ir par 2% mazāk nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā.

2023. gada pirmajos deviņos mēnešos Conexus nodrošināja nepārtrauktu dabasgāzes piegādi Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas vajadzībām. Atbilstoši Enerģētikas likumā noteiktajam aizliegumam piegādāt dabasgāzi no Krievijas, pārskata periodā nenotika dabasgāzes piegāde no Krievijas. Tā vietā dabasgāzes tirgotāji veica dabasgāzes piegādes no Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināļa, no Inkoo sašķidrinātās gāzes termināļa un no Inčukalna PGK. Dabasgāzes iesūknēšanas sezonā uz vienoto Latvijas un Igaunijas zonu aptuveni 70% no kopējā gāzes apjoma tika piegādāti no Lietuvas, savukārt 30% no Somijas.

“Raksturojot dabasgāzes apgādi Latvijas lietotājiem, jāuzsver, ka tā ir stabila un droša. Dabasgāzes tirgus ir pielāgojies jauniem dabasgāzes piegādes ceļiem, savukārt mēs kā sistēmas operators turpinām nodrošināt stabilitāti un dabasgāzes piegādes nepārtrauktību,” atzīst Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

Pārskata periodā uzglabāšanas pakalpojuma ieņēmumi un EBITDA pārsniedza iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītājus, tā nosedzot pārvades pakalpojuma apjoma samazinājumu, kas likumsakarīgi arī atstāja ietekmi uz ieņēmumiem un EBITDA. Pārskata periodā EBITDA palielinājās par 45%, salīdzinot ar 2022. gada attiecīgā perioda rezultātu, un sasniedza 33,49 miljonus eiro, savukārt Conexus peļņa bija 4,7 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu, ir samazinājusies par 2,16 miljoniem eiro.

Atpakaļ