Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors

Ūdeņradis, saskaņā ar Eiropas Komisijas 2020.gada jūlijā publicēto Ūdeņraža stratēģiju klimatneitrālai Eiropai, ir viena no galvenajām prioritātēm Eiropas zaļā kursa īstenošanā un Eiropas pārejā uz tīru enerģiju. 

Ūdeņraža stratēģijā un REPowerEU plānā ir ierosināta visaptveroša sistēma, lai atbalstītu atjaunojamā un zema oglekļa satura ūdeņraža izmantošanu, kas palīdzēs dekarbonizēt Eiropas Savienību rentablā veidā un samazināt tās atkarību no importētā fosilā kurināmā, veicinot dekarbonizāciju un enerģētisko neatkarību.

Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors

Projekta mērķis – izveidot pārrobežu 100% ūdeņraža pārvades koridoru no Somijas līdz Vācijai caur Igauniju, Latviju, Lietuvu un Poliju līdz 2030. gadam. Projekta īstenošanā iesaistīti seši gāzes pārvades sistēmas operatori: Gasgrid Finland (Somija), Elering (Igaunija), Conexus Baltic Grid (Latvija), Amber Grid AB (Lietuva), GAZ-SYSTEM (Polija) un ONTRAS Gastransport  (Vācija), kas jau 2021.gada 14.decembrī noslēdza sadarbības līgumu Ziemeļu – Baltijas ūdeņraža koridora attīstīšanai. Conexus Baltic Grid daļa ir tieši saistīta ar pārvades ūdeņraža tīkla izveidošanu Latvijā. 

Ziemeļu Baltijas ūdeņraža koridors atbalsta enerģijas piegāžu diversificēšanu un paātrinās atjaunojamās enerģijas izmantošanu. 

Ūdeņraža koridors atbalsta Eiropas Savienības Ūdeņraža stratēģiju un REPower EU plānu, kā arī veicina dažādu reģionālo un Eiropas klimata mērķu sasniegšanu. 

Projekta pirmajā – priekšizpētes fāze tiks pabeigta līdz 2024.gada 2.ceturkšņa beigām,  pamatojoties uz priekšizpētes fāzē izstrādātajām rekomentācijām tiks lemts par turpmāku projekta virzību. 

Atpakaļ