SSO mērītie dati

Info par piešķīrumiem

Izejas punktam Latvijas lietotāju apgādei sistēmas lietotāja konkrētās gāzes dienas D piešķīrumu pārvades sistēmas operators nosaka saskaņā ar informāciju, kuru Pārvades Sistēmas Operatoram iesniedz Sadales Sistēmas Operators (2017. gada 13. aprīļa lēmums Nr.1/16 Dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi, 107.punkts). Sadales Sistēmas Operators sniedz Pārvades Sistēmas Operatoram:

  • ikdienas informāciju par tirgotāja balansēšanas portfelim piesaistīto lietotāju objektu ar ikdienas uzskaites vietām kopējais sadalītās gāzes daudzumus par iepriekšējo gāzes dienu;
  • ikdienas informāciju par tirgotāja balansēšanas portfelim piesaistīto lietotāju objektu ar ne-ikdienas uzskaites vietām prognozētais kopējais sadalāmais gāzes daudzums nākamajā gāzes dienā;
  • pēc mēneša beigām koriģēto informāciju norēķiniem par tirgotāja balansēšanas portfelim piesaistīto lietotāju objektu ar ikdienas un ne-ikdienas uzskaites vietām kopējo sadalīto gāzes daudzumu pa dienām par mēnesi.