Ilmārs Šņucins

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”

Padomes priekšsēdētājs

Ilmārs Šņucins

 

 

 

DARBA PIEREDZE

Kopš 2018                   AS "Conexus Baltic Grid" – padomes loceklis
Kopš 2012                   Finanšu ministrija - Valsts sekretāra vietnieks nodokļu, muitas un grāmatvedības jautājumos
2010-2013                   Finanšu ministrija - Nodokļu analīzes departamenta direktors
2006-2010                  Finanšu ministrija - Tautsaimniecības analizes un fiskālās politikas departamenta direktora vietnieks
1999-2006                  Finanšu ministrija - Tautsaimniecības analīzes un fiskālās politikas departamenta Makroekonomikas nodaļas vadītājs

IZGLĪTĪBA

1999                            Maģistra grāds, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte 
1997-1998                  Viesstudijas Sanktgallenas universitātē (Šveice) 

Padomes nolikums

Pilnvaru termiņš: no 03.01.2018 līdz 29.04.2023
Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas

Atpakaļ