FKTK apstiprina Conexus obligāciju pamatprospektu

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome 01.11.2022. apstiprināja akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" (Conexus) pamatprospektu līdz 800 obligāciju iekļaušanai akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Pamatprospekta ietvaros tiek emitēti parāda vērtspapīri par kopējo vērtību līdz 80 miljoniem eiro. Vienas obligācijas nominālvērtība – 100 000 eiro. Konkrētās emisijas apjoms, cena, dzēšanas termiņi un vērtspapīru piedāvājuma nosacījumi tiks noteikti katras emisijas galīgajos noteikumos.

Conexus pamatprospektā paredzēts, ka obligācijas tiks piedāvātas tikai kvalificētiem ieguldītājiem, tās netiks piedāvātas privātajiem ieguldītājiem.

Obligācijas pēc katras emisijas sākotnējās izvietošanas (slēgtās emisijas) tiks iekļautas akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā.

Conexus pamatprospekts pieejams ŠEIT.

Atpakaļ