Jaudas, Nominācijas, Piešķīrumi no 2020. gada

Jaudas, nominācijas, piešķīrumi

Statuss uz: 2021-12-06 07:02:54. Attēlots: 2021-12-06 07:07:41.

Grafiks Tabula Excel fails CSV failsLai nodrošinātu sistemātisku datu kodējumu, CSV faili ir angļu valodā.

Nav pietiekami daudz datu grafika izveidošanai

Gāzes diena Tehniskā jauda,
kWh
Rezervētā jauda,
kWh
Pieejamā jauda,
kWh
(neiekļaujot NJP)
Atslēdzamā
jauda,
kWh
Rezervētā
atslēdzamā
jauda,
kWh
Apstiprinātās
nominācijas,
kWh
Piešķīrumi,
kWh

Inčukalna PGK, Ieeja

2021-11-25 273 000 000 94 679 338 - 0 0 94 679 338 94 679 338

Inčukalna PGK, Izeja

2021-11-25 0 0 - 94 679 338 0 0 0

Kiemenai, Ieeja

2021-11-25 67 600 000 1 248 000 - - - 1 248 000 1 248 000

Kiemenai, Izeja

2021-11-25 65 100 000 17 658 000 - - - 17 658 000 17 658 000

Izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei

2021-11-25 - - - - - 39 597 882 40 173 272

Luhamaa, Ieeja

2021-11-25 97 700 000 - - - - 0 -

Luhamaa, Izeja

2021-11-25 85 000 000 - - - - 0 -

Värska, Ieeja

2021-11-25 0 - - - - 0 -

Värska, Izeja

2021-11-25 - - - - - 0 0

Balticconnector, Ieeja

2021-11-25 46 872 000 - - - - 500 000 500 000

Balticconnector, Izeja

2021-11-25 54 600 000 - - - - 22 969 364 22 969 364

Izejas punkts Igaunijas lietotāju apgādei

2021-11-25 - - - - - 13 950 096 14 159 262