AS "Conexus Baltic Grid" finanšu pārskatu kalendārs 2023. gadam

Finanšu pārskatu publicēšanas datumi 2023. gadā:

AS "Conexus Baltic Grid" nerevidētie finanšu pārskati par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 31.decembrim 28.02.2023
AS "Conexus Baltic Grid" gada pārskats (Finanšu un Ilgtspējas) par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 31.decembrim 28.04.2023
AS "Conexus Baltic Grid" nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 31.martam 31.05.2023
AS "Conexus Baltic Grid" nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 30.jūnijam 31.08.2023
AS "Conexus Baltic Grid" nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2023. gada 1. janvāra līdz 30.septembrim 30.11.2023
Atpakaļ