AS "Conexus Baltic Grid" finanšu pārskatu kalendārs 2022. gadam

Finanšu pārskatu publicēšanas datumi 2022. gadā:
 
AS "Conexus Baltic Grid" nerevidētie finanšu pārskati par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 31.decembrim 28.02.2022
AS "Conexus Baltic Grid" gada pārskats (Finanšu un Ilgtspējas) par periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 31.decembrim 29.04.2022
AS "Conexus Baltic Grid" nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 31.martam 31.05.2022
AS "Conexus Baltic Grid" nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 30.jūnijam 31.08.2022
AS "Conexus Baltic Grid" nerevidētais starpperiodu saīsinātais finanšu pārskats par periodu no 2022. gada 1. janvāra līdz 30.septembrim 30.11.2022

 

 

Atpakaļ