Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu

SPRK sertificē AS "Conexus Baltic Grid"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) 28.septembrī pieņēmusi gala lēmumu par vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” atbilstību sertificēšanas prasībām. SPRK secina, ka “Conexus Baltic Grid” tām atbilst daļēji, līdz ar to SPRK padome nolemj sertificēt “Conexus Baltic Grid”  kā neatkarīgu vienotu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoru ar vairākiem nosacījumiem, un uzdod novērst nepilnības līdz 2020.gadam.   

SPRK uzdodot “Conexus Baltic Grid” līdz 2020.gada 1. janvārim nodrošināt, ka PAS “Gazprom” nav iespējas īstenot tiešu vai netiešu kontroli pār “Conexus Baltic Grid”. Tāpat “Conexus Baltic Grid”  līdz 2020.gada 1.janvārim ir jānovērš interešu konflikta riskus, ko rada “Marguerite Gas I” un “Marguerite Gas II” vienlaicīga dalība gan “Conexus Baltic Grid”, gan AS “Latvijas Gāze”.

“Conexus Baltic Grid” ir pienākums reizi divos mēnešos no lēmuma pieņemšanas dienas informēt SPRK par nosacījumu izpildes gaitu un turpmāk plānotajām darbībām, iesniedzot rakstisku ziņojumu un to pamatojošos dokumentus. 

Šādam SPRK lēmumam piekrīt arī Eiropas Komisija (EK), norādot, ka PAS “Gazprom” līdzdalība AS “Latvijas Gāze” un “Conexus Baltic Grid” var radīt ietekmi uz “Conexus Baltic Grid” darbību, kā arī  akcionāra (finanšu investora) “Marguerite” līdzdalība abos energoapgādes komersantos rada interešu konfliktu.

EK norāda, ka saskaņā ar Gāzes direktīvas prasībām[1], PAS “Gazprom” var saglabāt dalību pārvades sistēmu operatoros, ja šāda dalība nerada “nekādas tiesības”[2], proti, tā ir pasīva dalība, neesot kontrolpaketes turētājam, bez balsstiesībām vai tiesībām iecelt valdes locekļus. Tāpat EK piekrīt SPRK nostājai, ka “Conexus Baltic Grid” statūtos minētajiem ierobežojumiem attiecībā uz akcionāru apņemšanos neīstenot balsstiesības vai iecelt valdes locekļus nav juridiska spēka, un tie uzskatāmi par brīvprātīgiem. Savukārt brīvprātīga apņemšanās nav pietiekama, lai izpildītu Gāzes direktīvas prasības. Līdz ar to EK piekrīt SPRK secinājumam, ka PAS “Gazprom” dalību “Conexus Baltic Grid” nevar uzskatīt par saderīgu ar Gāzes direktīvas prasībām.

Tāpat EK piekrīt SPRK secinājumam, ka “Marguerite Gas I” gadījumā finanšu institūcijas statuss nav piemērojams, jo nodrošina aktīvu dalību abos energoapgādes komersantos – “Conexus Baltic Grid” un dabasgāzes piegādātājā “Latvijas Gāze”, kuri darbojas vienā ģeogrāfiskajā teritorijā. Līdz ar to “Marguerite” dalība nav saderīga ar Gāzes direktīvas 9. panta prasībām.

SPRK ir pienākums, pieņemot gala lēmumu, ņemt vērā EK atzinumu.

Saskaņā ar Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora un dabasgāzes pārvades sistēmas operatora sertificēšanas noteikumiem, “Conexus Baltic Grid” līdz katra gada 1. aprīlim ir jāiesniedz SPRK ziņojums par sistēmas operatora atbilstību sertificēšanas prasībām iepriekšējā kalendārajā gadā. Pirmais iesniegums sistēmas operatora sertificēšanai SPRK bija jāiesniedz līdz 2018.gada 1. janvārim.

Atpakaļ