Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu

Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu

 

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas numurs 40203041605, juridiskā adrese Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV - 1001, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai esošā tarifu pārskata cikla ietvaros 2019./2020 gada krātuves ciklam iesniedz dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu vērtības grupētās jaudas produktam, tirgus produktam, virtuālās pretplūsmas produktam un piedāvāto tarifu ilgtermiņa jaudas produktam (divu gadu grupētās jaudas produkts), kas ir aprēķināts saskaņā ar 2017. gada 16. marta Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1/7 “Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika”, un pamatojumu jaunajam tarifam atbilstoši 2018. gada 26. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 47 “Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem” lemjošās daļas 4.,8. un 10. punktā noteiktajam.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN)

Noteiktais (piedāvātais) tarifs
(bez PVN)

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)

 Grupētās jaudas produkts

2.94756 EUR/MWh

3.68494 EUR/MWh (maksimālā vērtība)

25%

 Tirgus produkts

 

0.92 EUR/MWh

1.37000 EUR/MWh

(minimālā vērtība)

48.9%

 Virtuālās pretplūsmas produkts

0.32200

EUR/MWh

0.47950 EUR/MWh

48.9%

Divu gadu grupētās jaudas produkts

 

5.05494 EUR/MWh

100%

 

 

 

 

Piedāvāto tarifu vērtību un aprēķinātā tarifa spēkā stāšanās ir 2019./2020. gada krātuves cikla sākums.

Piemērojamais grupētās jaudas produkta tarifs, tirgus produkta tarifs un virtuālās pretplūsmas produkta tarifs 2019./2020.gada krātuves ciklam publicēts akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” mājaslapā internetā (www.conexus.lv).

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu un noteiktā (piedāvātā) tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu lietotājs var Stigu ielā 14, Rīgā, LV – 1084, no plkst. 9.00 - 12.00 un no plkst. 14.00 – 16.00, iepriekš sazinoties ar akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Plānošanas un analīzes daļas vadītāju Maritu Šeini, tālr. 67087988, e-pasts marita.seine@conexus.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto (piedāvāto) tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Stigu ielā 14, Rīgā, LV – 1084, info@conexus.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Datums 30.10.2018.

 

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes loceklis, komercpilnvarnieks

 

 

/Mārtiņš Gode/

 

Atpakaļ