Pārrobežu izmaksu segšanas vienošanās par gāzes starpsavienojuma Polija - Lietuva (GIPL) projektu

2018. gada 11. maijā Baltijas Valstu un Polijas pārvades sistēmu operatori pabeidza līguma noslēgšanas procesu par Polijas-Lietuvas gāzes starpsavienojuma (GIPL) projekta pārrobežu izmaksu segšanu.

Līgums, kas noslēgts starp "Gaz-System" (Polija), "Amber Grid" (Lietuva), AS "Conexus Baltic Grid" un  "Elering" (Igaunija), izklāsta praksi attiecībā uz Eiropas Energoregulatoru sadarbības aģentūras (ACER) lēmuma par GIPL projekta pārrobežu izmaksu sadalījumu īstenošanu.

Noslēgtais līgums nosaka savstarpējās saistības starp gāzes pārvades sistēmas operatoriem (PSO), īstenojot ACER lēmumu. Tajā noteiktas metodes kompensāciju aprēķināšanai un korekcijai, kas Baltijas PSO jāmaksā Polijas pārvades sistēmas operatoram - "Gaz-System". Līgumā atrunāts arī jautājums par iespējamu dažu vai visu šo kompensāciju atmaksāšanu, ja GIPL projekts Polijas pusē rada ienākumus, kas ir augstāki par ACER lēmumā par projekta ekonomiskās analīzes pamatu noteiktajiem.

Līguma parakstīšana par GIPL projekta pārrobežu izmaksu segšanu virza tālāk līguma noslēgšanu par projekta īstenošanas juridiskajiem, biznesa un tehniskajiem aspektiem, kas ir arī pušu kopēja apņemšanās veikt ieguldījumu starp "Gaz-System" un "Amber Grid".

Pirmos atklātos iepirkumus par būvdarbiem un cauruļvadu likšanu plānots rīkot šogad.

Atpakaļ