Parakstīta vienošanās par Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma palielināšanas projekta priekšizpēti

Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmas operators “Amber Grid” un Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmas operators “Conexus Baltic Grid” ir parakstījuši trīspusēju vienošanos ar Inovāciju un tīklu izpildaģentūru (INEA) par gāzes pārvades cauruļvadu starpsavienojuma starp Latviju un Lietuvu jaudas palielināšanas priekšizpēti no ES infrastruktūras savienošanas instrumenta (CEF). Pētījumam piešķirtais ES atbalsts ir EUR 175 000.

Sagaidāms, ka priekšizpētē tiks noteikta nepieciešamā Latvijas-Lietuvas gāzes starpsavienojuma caurplūdes jauda, kas nepieciešama, lai izpildītu vietējā gāzes tirgus pieprasījumu un nodrošinātu gāzes piegādes drošību pēc vēl divu reģionālu gāzes infrastruktūras iekārtu efektīvas palaišanas, t.i. gāzes cauruļvadu starpsavienojums starp Somiju un Igauniju (Baltijas starpsavienojums) un starp Poliju un Lietuvu (GIPL) un visefektīvākais risinājums šīs jaudas īstenošanai.

Tāpat sagaidāms, ka šajā pētījumā tiks noteikti nepieciešamo infrastruktūras iekārtu plānotie tehniskie parametri, lai veiktu projekta izmaksu lietderības analīzi un analizētu citus ar projektu saistītos datus.

Pabeidzot priekšizpēti 2018. gada trešajā ceturksnī, būs noteikti Latvijas-Lietuvas gāzes cauruļvadu starpsavienojuma jaudas paplašināšanas projekta nosacījumi. Priekšizpēti veic neatkarīgu ekspertu uzņēmums Ernst&Young, kas tika izvēlēts starptautiskā iepirkumā.

Projekta mērķis ir palielināt gāzes sistēmas starpsavienojuma jaudu starp Latviju un Lietuvu, nodrošināt dabasgāzes padeves drošumu un uzticamību, sekmēt efektīvāku infrastruktūras iekārtu izmantošanu un īstenot labāku integrāciju Baltijas gāzes tirgū. Tas arī uzlabos nosacījumus Latvijas Inčukalna pazemes gāzes krātuves izmantošanai.

Projekts Latvijas-Lietuvas starpsavienojuma palielināšanai ir iekļauts Eiropas Komisijas apstiprinātajā vispārējas intereses projektu sarakstā (PCI).

 

Atpakaļ