Kā notiks dabasgāzes pārvades tarifa piemērošana jūlija mēnesī neikdienas uzskaites vietās?

No 2018. gada 19. jūlija stājas spēkā jauni dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi (dabasgāzes pārvades tarifi). Dabasgāzes tirgotājs no pārvades sistēmas operatora - AS „Conexus Baltic Grid” - reizi mēnesī saņem rēķinu un pielikumu ar detalizētu aprēķinu pa dienām par piemērojamo maksu par pārvades pakalpojumu Latvijas lietotāju apgādei. Lai tirgotājs korekti piemērotu maksu par pārvades pakalpojumu jūlijā tiem lietotājiem, kuru objektos ir neikdienas uzskaite [1], tirgotājs aprēķina šo lietotāju dabasgāzes patēriņa proporcionālo sadalījumu (patēriņa profils) atbilstoši patēriņam laikā no 1. līdz 18.jūlijam un no 19. līdz 31.jūlijam (tarifu piemērošanas periodi):

  • Pirmais solis – izmantojot AS „Conexus Baltic Grid” rēķinā atspoguļoto informāciju, tiek summētas izmantotās ikdienas jaudas izejas punktā Latvijas lietotāju apgādei atsevišķi pa tarifu piemērošanas periodiem.
  • Otrais solis – izmantojot tirgotāja rīcībā esošos datus par lietotāju ikdienas patēriņu, kuru objektos ir ikdienas uzskaite, summē visu šo lietotāju patēriņa datus pa tarifu piemērošanas periodiem.
  • Trešais solis – lai lietotāju patēriņa profila aprēķins būtu pietiekami precīzs, dati tiek nošķirti par to lietotāju patēriņu, kuru objektos ir ikdienas uzskaite. Tas nozīmē, ka no pirmajā solī iegūtajiem aprēķina rezultātiem pa tarifu piemērošanas periodiem tiek atņemti otrā soļa aprēķina rezultāti par atbilstošajiem tarifu piemērošanas periodiem.
  • Ceturtais solis – patēriņa profila noteikšana. Trešajā solī aprēķinātos lietotāju patēriņa datus pa tarifu piemērošanas periodiem attiecina pret šo patēriņa datu kopējo summu, iegūstot proporcionālo sadalījumu.
  • Piektais solis – lietotāju patēriņa profils tiek izmantots norēķinos ar katru lietotāju, kura objektos ir neikdienas uzskaite. Piemērojot iegūto proporcionālo sadalījumu (ceturtais solis) lietotāja mēneša patēriņam, tiek aprēķināts lietotāja patēriņš pa tarifu piemērošanas periodiem. Attiecīgi noteiktajam patēriņam par pirmo tarifa piemērošanas periodu piemēro dabasgāzes pārvades tarifu Latvijas lietotāju apgādei 1,99 EUR/MWh [2], bet par otro tarifa piemērošanas periodu – 2,13 EUR/ MWh [3].

Atbilstoši Enerģētikas likumam [4] dabasgāzes cenu nosaka dabasgāzes tirgus dalībnieki, savstarpēji vienojoties. Līdz ar to, ja dabasgāzes tirgotāja un lietotāja savstarpējais līgums paredz citu norēķinu kārtību, norēķinos piemērojama līgumā noteiktā dabasgāzes cena.

Plašāk informācijas skaidrošanai, sazināties ar Regulatoru, zvanot uz tālruni +371 67097289, vai rakstot uz janis.negribs@sprk.gov.lv.


[1] Neikdienas uzskaites vieta  dabasgāzes uzskaites vieta, kurā nav ierīkota telemetrijas sistēma komercuzskaites mēraparātu operatīvo datu automatizētai attālinātai nolasīšanai un komercuzskaites mēraparāta dati tiek nolasīti retāk nekā reizi diennaktī.
[2] Regulatora 2017. gada 30. maija lēmums Nr. 54 
[3] Regulatora  2018. gada 18. jūnija lēmums Nr. 69 
[4] Enerģētikas likuma 106.panta trešā daļa

Atpakaļ