GJP rezervēto apjomu prognozes 2019./2020.gada krātuves ciklam

Saskaņā ar 2018. gada 26. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmumu, dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu pārskata cikls ir 3 gadi. AS “Conexus Baltic Grid” ir pienākums katru gadu līdz 30.decembrim iesniegt SPRK aprēķinu par piemērojamo grupētās jaudas produkta (GJP) tarifa maksimālo vērtību nākamajam krātuves ciklam.

GJP maksimālo tarifa vērtību ietekmē GJP rezervācijas apjomi un ieņēmumi no tirgus produkta (TP). 2018./2019.gada tarifu vērtībām pieņemts, ka GJP rezervācija būs 3,5 TWh, bet tirgus produkta (TP) ieņēmumi būs 12 milj. EUR

Krātuves produktu rezervācijas uz 1.augustu 2018:

  • GJP – 2,8 TWh
  • TP – 2,9 TWh.

AS “Conexus Baltic Grid” grupētā jaudas produkta rezervāciju prognozes 2019/2020 krātuves ciklam:

  • 4,1 TWh, ar pirmreizējā grupētās jaudas produkta ierobežojumu krātuves izsolē.
  • 1 TWh, bez krātuves produktu ierobežojumiem krātuves izsolē

2018. gada 26. aprīļa SPRK lēmuma tabula grupētās jaudas produkta noteikšanai apskatāma ŠEIT, plašāka  informācija par tarifiem pieejama Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas mājaslapā.

Atpakaļ