Apstiprina jaunos dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome 18.jūnijā apstiprināja AS “Conexus Baltic Grid” iesniegtos dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus. 

Apstiprinātie tarifi sekmēs Inčukalna pazemes gāzes krātuves izmantošanu, jo jaunajos tarifos ir paredzēta bezmaksas ieeja un izeja Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Plānots, ka tas sekmēs efektīvāku pārvades sistēmas izmantošanu un nodrošinās lielākus dabasgāzes piegādes apjomus no krātuves ziemas periodā. Tāpat ir paredzēts zemāks tarifs uz ārējām robežām (ieejas punktam no citas valsts pārvades sistēmas un izejas punktam uz citas valsts pārvades sistēmu). Savukārt pārvades sistēmas pakalpojums Latvijas lietotāju apgādei turpmāk būs 2,13 euro/MWh līdzšinējo 1,99 euro/MWh.

Apstiprinātajā tarifu projektā iekļauti trīs dažādi produkti – standarta jaudas produkti, atslēdzamās jaudas produkti un atslēdzamās virtuālās pretplūsmas jaudas produkti gada, ceturkšņa, mēneša un dienas griezumā. Dienas, ceturkšņa, gada un pašreizējās dienas produktu tarifi stāsies spēkā 19.jūlijā, savukārt mēneša produkti – 1.augustā.

Apstiprinātie tarifi stāsies spēkā no 2018.gada 19.jūlija. Ar jaunajiem pārvades sistēmas pakalpojumu tarifiem variet iepazīties ŠEIT.

AS “Conexus Baltic Grid” Regulatoram pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu projektu iesniedza 2017.gada 22.decembrī.

Lai izzinātu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un dabasgāzes lietotāju viedokli, SPRK 2018.gada 26.janvārī organizēja uzklausīšanas sanāksmi par iesniegto tarifu projektu. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās AS “Conexus Baltic Grid”, SIA “Deco Energy”, SIA “Enefit”, SIA “IP Systems”, AS “Latvenergo”, AS “Latvijas Gāze”, SIA “EG Energija” un AS “Gaso” pārstāvji.

Dabasgāzes pārvades sistēmas pakalpojuma tarifi noteikti konkrētā ieejas vai izejas punktā (par jaudu rezervāciju), un tos piemēros dabasgāzes pārvades sistēmas lietotājiem, kas dabasgāzi transportēs patēriņam Latvijā vai arī izmantos maģistrālo gāzesvadu tīklu dabasgāzes tranzīta pakalpojumiem. 

AS “Conexus Baltic Grid” kā vienotais dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas operators tikai izveidots 2016.gada decembrī. Lai sistēmas operators varētu sniegt pārvades un uzglabāšanas pakalpojumus, Regulators, rūpīgi izvērtējot visus iesniegtos dokumentus un informāciju, 2017. gada janvārī izsniedza AS “Conexus Baltic Grid” licenci dabasgāzes pārvadei un uzglabāšanai turpmākajiem 20 gadiem. 

Atpakaļ