Ziņojums par inkrementālās jaudas pieprasījumu

Ar Komisijas Regulu (ES) 2017/459, ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas piešķiršanas mehānismu tīkla kodeksu un atceļ Regulu (ES) Nr. 984/2013 (stājās spēkā no 2017. gada 6. aprīļa) ieviests inkrementālās jaudas process.

Inkrementālās jaudas process sākas ar pieprasījuma novērtēšanu, ko sāk pārvades sistēmas operators, veicot tirgus pieprasījuma novērtējumu pēc ikgadējās gada jaudas izsoles. Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” šogad(2019) veica tirgus pieprasījuma novērtējumu no 2. jūlija līdz 27. augustam.

Ar ziņojumu par inkrementālās jaudas pieprasījumu starp Latvijas pārvades sistēmu un Lietuvas pārvades sistēmu var iepazīties ŠEIT.

 

Informācija publicēta:
22.10.2019 14:20:14
Atpakaļ