Publiskās apspriešanas rezultāti par Kiemenai starpsavienojuma punkta jaudas grupēšanu

Šī gada 24. jūlijā noslēdzās AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) izsludinātā publiskā apspriešana par izmaiņām vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos (turpmāk – Grozījumu projekts). Grozījumi saistīti ar plānotajām izmaiņām Kiemenai starpsavienojuma punkta (turpmāk – Kiemenai) jaudas grupēšanu, kas nodrošinās vienkāršotu un caurspīdīgu starpsavienojuma punkta Kiemanai izmantošanu.

Publiskās apspriešanas ietvaros tika saņemti vairāki priekšlikumi un komentāri no sistēmas lietotājiem un iesaistītajām pusēm. 

Pēc publiskās apspriešanas Conexus veica saņemto priekšlikumu un komentāru apkopojumu, un veica grozījumu projekta precizējumus.

Ar publiskajai apspriešanai nodotā grozījumu projekta priekšlikumu un komentāru apkopojumu un precizēto grozījumu projektu, kas 2022. gada 28. jūlijā iesniegts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai un Igaunijas Konkurences padomei saskaņošanai, iespējams iepazīties ŠEIT

Vienlaikus Conexus informē, ka Latvijas – Lietuvas starpsavienojuma punktā Kiemenai jaudu rezervācija 2022./2023. gāzes gada ceturkšņa jaudas produktiem atlikta uz laiku pēc Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu izmaiņu stāšanās spēkā 2022. gada septembrī.

Informācija publicēta:
28.07.2022 17:32:19
Atpakaļ