Publiskā apspriešana par Kiemenai starpsavienojuma punkta jaudas grupēšanu

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" uzsāk publisko apspriešanu par izmaiņām vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos (turpmāk – Grozījumu projekts).. Publiskās apspriešanas mērķis ir uzzināt ieinteresēto pušu viedokli par plānotajām Kiemenai starpsavienojuma punkta (turpmāk – Kiemenai) jaudas grupēšanas izmaiņām.

Ģeopolitisko apstākļu izraisītajā dabasgāzes tirgus situācijā dabasgāzes pārvades sistēmu operatoriem ir jāveic darbības, kuras nodrošina stabilu un drošu dabasgāzes plūsmu reģionā. AS “Conexus Baltic Grid ar Lietuvas pārvades sistēmas operatoru AB Amber Grid ir vienojusies par principiem un procedūru, lai ieviestu pārvades sistēmas jaudas grupēšanu Kiemenai. Jaudas grupēšana Kiemenai pārvades sistēmas lietotājiem dos iespēju pārvades jaudas rezervēt vienuviet – Vienotās zonas platformā, ko kopīgi pārvalda AS “Conexus Baltic Grid un AS Elering. Grupētās jaudas principa ieviešana Kiemenai nodrošinās vienkāršotu un caurspīdīgu starpsavienojuma punkta izmantošanu, vienlaikus uzlabojot jaudu aprēķināšanas procesu un samazinot administratīvo slogu sistēmu lietotājiem.

Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu lūdzam iesniegt (angļu valodā) elektroniska formā līdz 2022. gada 24. jūlijam, nosūtot tos uz e-pasta adresi capacity@conexus.lv.

Plānots, ka izmaiņas vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos stāsies spēkā 30 dienas pēc tam, kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija un Igaunijas Konkurences padome pieņems lēmumu par Grozījumu projekta saskaņošanu. Līdz izmaiņu spēkā stāšanās dienai tiek piemēroti šobrīd spēkā esošie vienotie dabasgāzes pārvades lietošanas noteikumi.

Informācija publicēta:
18.07.2022 16:47:17
Atpakaļ