Gāzesvada Pleskava - Rīga remontdarbi 2020. gada 1. septembrī

Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” Dispečeru dienests informē par pārvades gāzesvada Pleskava - Rīga posma l/k P125 –P129 remontdarbiem. Uzsākot darbus, 2020. gada 1. septembrī, laika posmā no plkst.9:00 līdz 14:00 no gāzesvada posma tiks izlaista dabasgāze.

Minētie darbi radīs pastiprinātu troksni pie Gaujas upes Siguldas novadā, Siguldas pagastā, netālu no Kalnazāģeru dīķiem un Smiltenes novadā, Launkalnes pagastā, netālu no Mežoles skolas, māju “Zaļkani”, “Alkšņupji” tuvumā. 

Pēc remontdarbiem, orientējoši,  26.-27.  novembrī, notiks gāzesvada izpūšana ar gāzi, par ko informēsim atsevišķi. 

Informācija publicēta:
28.08.2020 10:39:57
Atpakaļ