Paziņojums par Conexus noteiktajiem dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifiem tarifu periodam 01.05.2023. - 30.04.2024.

Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2021. gada 1. marta padomes lēmuma Nr. 18 “Par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem” lemjošās daļas 9. punktu un ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 8. oktobra padomes lēmuma Nr. 1/15 “Dabasgāzes uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika” 57.1. apakšpunktu, AS “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas numurs: 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021 (turpmāk – Sabiedrība), informē, ka Sabiedrības noteiktie uzglabāšanas sistēmas pakalpojuma tarifi (tarifu vērtības) tarifu periodam no 2023. gada 1. maija līdz 2024. gada 30. aprīlim ir šādi:

Jaudas produkta tarifa nosaukums

Mērvienība

Tarifs periodam (bez PVN) 01.05.2023-30.04.2024

Grupētās jaudas produkta tarifs

EUR/MWh/ krātuves ciklā

0,8761

Divu gadu grupētās jaudas produkta tarifs, kas rezervēts 2022./2023.gada krātuves ciklā

EUR/MWh/ krātuves ciklā

1,0865

Divu gadu Grupētās jaudas produkta tarifs

EUR/MWh/ krātuves ciklā

0,9308

Atslēdzamās jaudas produkta tarifs

EUR/MWh/ krātuves ciklā

0,6981

Krājumu pārcelšanas produkta tarifs

EUR/MWh/ krātuves ciklā

1,3581

Virtuālās pretplūsmas produkta tarifs

EUR/MWh/ krātuves ciklā

0,5113

 

Informācija publicēta:
07.02.2023 16:20:10
Atpakaļ