Paziņojums krātuves lietotājiem

Cien., krātuves lietotāji!

Šis paziņojums ir tiem lietotājiem, kuri uz šo brīdi nav izmantojuši savus rezervētos Inčukalna pazemes gāzes krātuves jaudas nozīmīgā daudzumā. Pieņemam, ka  Jūs esat informēti par nesen noteiktajiem tehniskajiem ierobežojumiem un pieņemtajiem pasākumiem, lai cik vien iespējams mazinātu ierobežojumu ietekmi uz atlikušo iesūknēšanas sezonu. Lai Jūs varētu izmantot efektīvi Jūsu rezervēto jaudu, gan krātuves lietotājiem, gan krātuves operatoram, sekojot krātuves noteikumiem, paralēli ir jāpieliek papildus pūles Latvijas pārvades sistēmā ienākošo tehnisko plūsmu un iesūknēšanas režīmu detalizētai plānošanai.

Ar noteikto diennakts iesūknēšanas apjomu 104 GWh apmērā, kopējais iesūknējamais daudzums augustā būs 3224 GWh un 3120 GWh septembrī. Ņemot vērā pašreizējās rezervācijas, fiziski iesūknēšana tiks nodrošināta 1,350GWh no Lietuvas caur Kiemenai ieejas punktu un 1,874 GWh no Korneti ieejas punkta,  Septembrī - 1,350GWh no Kiemenai un 1770 GWh no Korneti.

Vēršam uzmanību uz to, ka ņemot gāzes pārvades specifiku, faktiskās plūsmas dienu no dienas var atšķirties no aplēsēm, bet mērķis ir vadīt sistēmu balstoties uz esošajām rezervācijām.

Ņemot vērā paredzamās fiziskās plūsmas, lūdzam Jūs tehniskās darbības plānošanai nosūtīt mums potenciālo iesūknēšanu grafiku atlikušajai iesūknēšanas sezonai sūtot to uz e-pastu capacity@conexus.lv. Krātuves operators arī novērtēs norādes par plānotajām ikdienas plūsmām pārrobežu punktos, kas plānotas iesūknēšanai. Ja krātuves lietotājs plāno iesniegt pilnīgu plūsmu grafiku iekļaujot tiešās patēriņa piegādes, tās jānorāda atsevišķi un netiks ņemtas vērā iesūknēšanas plānošanā.

Kaut arī krātuves operators veic krātuves ikdienas uzraudzību, nākamais plašāka mēroga Inčukalna PGK tehnisko nosacījumu pārskats ir plānots augusta beigās, kas rezultātā var sniegt dienas iesūknēšanas apjomu pārskatīšanu.

Krātuve ir tehnoloģiski sarežģīts veidojums. Ja tiek sasniegts maksimālais rezervuāra spiediens vai gāze tiek novērota novērošanas akās, kurās gāzei nav jābūt, tehnisku apsvērumu dēļ visas krātuves darbības var tikt nekavējoties apturētas. Par šādām nelabvēlīgām izmaiņām tirgus tiktu informēts caur Conexus mājaslapu un izmantojot steidzamos tirgus paziņojumus (UMM).

Mēs arī vēlamies uzsvērt, ka divu gadu produkts tika ieviests ar mērķi nodrošināt ilgākus uzglabāšanas periodus, bet gāzes daudzums, kas var palikt no vienas sezonas uz nākamo, ir tehnisks ierobežojums, lai krātuve varētu pienācīgi darboties. Šī ir ūdens nesējslāņa krātuvju raksturīga īpašība, jo katru gadu krātuvē noteikti daudzumi jāiesūknē un jāizņem no krātuves, lai uzturētu krātuves tehnisko darbības vienā līmenī. Pašlaik divu gadu produkta rezervētais daudzums ir 3,2 TWh un mēs paredzam, ka šis vienīgais apjoms glabāšanai uz divām sezonām. Ja uz nākamo sezonu krātuvē paliek vairāk gāzes, tas var ietekmēt iespēju izņemt jau iesūknēto gāzi. Lai gan mēs sagaidām atbildīgu rīcību no tirgus, rezervējot lielu krātuves apjomu ar nezināmu izlietošanu, mēs ierosināsim ieviest papildus soda nosacījumus par pārpalikumu glabāšanu uz nākamo sezonu visiem pārējiem produktiem, izņemot divu gadu grupētās jaudas produktam.

Informācija publicēta:
26.07.2019 16:54:51
Atpakaļ