Par plānotājām civilās aizsardzības mācībām

Atbilstoši MK 20.06.2017. noteikumu Nr.772 "Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību" prasībām, 14.11.2017. Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienests un akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” Inčukalna pazemes gāzes krātuve (turpmāk - IPGK) organizē vietējā līmeņa praktiskās civilās aizsardzības mācības.

Minētājā dienā, dzirdot IPGK sirēnu, redzot operatīvos transportlīdzekļus ar ieslēgtiem skaņas signāliem un rosību IPGK teritorijā, iedzīvotājiem nav pamata uztraukumam, un nekāda papildus rīcība no iedzīvotāju puses nav nepieciešama, jo mācību laikā apkārtējiem iedzīvotājiem un videi netiks nodarīts kaitējums.

Atpakaļ