Par Inčukalna PGK jaudas izsoles paziņojumu

2021. gada 1. martā AS Conexus Baltic Grid ir publicējusi Inčukalna PGK 2021. / 2022. gada cikla krātuves jaudas izsoļu grafiku. Šis grafiks paredz, ka Inčukalna PGK grupētās jaudas produkta izsole rīkojama 21. aprīlī.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2021. gada 25. martā savā tīmekļvietnē ir publicējusi konsultāciju dokumentu par grozījumiem Inčukalna PGK lietošanas noteikumos, kas precizē nosacījumus attiecībā uz Inčukalna PGK jaudas izsoļu organizēšanu.

Ievērojot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicēto konsultāciju dokumentu, AS Conexus Baltic Grid informē, ka paziņojumu tīmekļvietnē par nākamo Inčukalna PGK grupētās jaudas produkta izsoli publicēs pēc tam, kad tiks apstiprināti grozījumi Inčukalna PGK lietošanas noteikumos.

Informācija publicēta:
06.04.2021 16:15:11
Atpakaļ