Par grupētās jaudas produkta piemērojamo tarifu 2019./2020. gada krātuves ciklam

Atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) 2018. gada 26. aprīļa lēmuma Nr. 47 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem" (turpmāk – Lēmums) lemjošās daļas 3.2. punktam AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) ir apkopojusi informāciju par kopējo 2019./2020. gada krātuves ciklā rezervēto grupētās jaudas produkta apjomu un ieņēmumiem no citiem Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) izmantošanas pakalpojumiem 2019./2020. gada krātuves ciklā.

Ievērojot Lēmuma lemjošās daļas 3.3. punktā un Regulatora 2018. gada 13. decembra lēmumā Nr. 153 "Par akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību 2019./2020.gada krātuves ciklam un ilgtermiņa produkta tarifu" noteikto, grupētās jaudas produkta tarifs 2019./2020. gada krātuves ciklā ir sasniedzis zemāko vērtību un tas konkrētajā krātuves ciklā vairs nevar mainīties. Sabiedrība ir konstatējusi, ka 2019./2020. gada krātuves ciklā norēķiniem par grupētās jaudas produktu piemērojamais tarifs ir 0,00082397 EUR/kWh (bez PVN) apmērā, kas  ir mazāks par grupētās jaudas produkta tarifa maksimālo vērtību un ir attiecināms uz visu 2019./2020.gada krātuves ciklu, kas sākās 2019. gada maijā.

Conexus informē Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietotājus, ka, ņemot vērā iepriekš minēto, šomēnes Conexus veic pārrēķinus, lai Inčukalna PGK lietotājiem atmaksātu pārmaksātās summas, kas radušās no maksimālās un piemērojamās tarifa vērtības starpības pirmajos trīs 2019./2020. gada krātuves cikla mēnešos.

Informācija publicēta:
19.08.2019 15:37:55
Atpakaļ