papildināta - Izsludināts agrīnais brīdinājums dabasgāzes apgādes nozarē

(Papildināta visa informācija.)

Latvijas Republikas Ministru kabinets, izvērtējot Ekonomikas ministrijas, kā par gāzes apgādes drošību atbildīgās iestādes sniegto informāciju par dabasgāzes apgādes drošuma aktuālo situāciju, 2022. gada 9. martā izsludināja agrīno brīdinājumu dabasgāzes apgādes nozarē.

Latvijas gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Conexus) plāno 2022. gada 15. martā publiskot dabasgāzes pārvades sistēmas jaudas un Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) iesūknēšanas jaudas sadales kārtību, kas lielākajā iespējamajā apjomā nodrošina no Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļa un Lietuvas-Polijas dabasgāzes starpsavienojuma  pārvadītās gāzes iesūknēšanu Inčukalna PGK, kā arī kārtību, kādā sistēmas lietotājiem, kas līdz 2022. gada 9. martam jau rezervējuši Inčukalna PGK jaudu 2022./2023. gada krātuves ciklam, ir iespēja atteikties no rezervētās jaudas.

Conexus veiks koordināciju ar tieši saistītajām dalībvalstīm, lai izpildītu uzdevumu noteikt prioritātes gāzes plūsmām, kas nāk no Lietuvas Republikas Klaipēdas SDG termināļa un gāzes starpsavienojuma Polija-Lietuva.

Atpakaļ