Notikušas izmaiņas AS "Conexus Baltic Grid" akcionāru sastāvā

Šodien, 1.aprīlī, saņemta informācija no Nasdaq CSD, ka 2020. gada 1. aprīlī akcionāru reģistrā tika veiktas izmaiņas, reģistrējot akciju piederības maiņu 29,0570% (11’560’645 slēgtās akciju emisijas akcijas) apjomā no Sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla. Akciju atsavinātājs ir MARGUERITE GAS I S.A.R.L. (reģ. Nr. B195141), akciju ieguvējs ir MM Infrastructure Investments Europe Limited (reģ. Nr. 12279235).

Tas nozīmē, ka no šodienas MARGUERITE GAS I S.A.R.L. pilnīgi oficiāli vairs nav AS "Conexus Baltic Grid" akcionārs. Tās virzītie pārstāvji darbojas padomē līdz brīdim, kamēr padome tiks atsaukta (paredzams, ka tas notiks 30.aprīļa akcionāru sapulcē).

 
 
Informācija publicēta:
01.04.2020 00:00:00
Atpakaļ