Netiešā jaudas piešķiršanas modeļa ieviešana

Līdz ar netiešā jaudas piešķiršanas modeļa ieviešanu ir iecerēts noslēgt starpsavienojuma līgumus starp AB Amber Grid un AS Conexus Baltic Grid, un AS Elering un AS Conexus Baltic Grid, kuros būtu pārskatīti patlaban piemērojamie noteikumi starpsavienojuma punktiem starp Lietuvu un Latviju, un Latviju un Igauniju, paredzot, ka:

 • noteikumi par savietošanas procesu, kurā pārvades sistēmu operatori (turpmāk PSO) saskaņo tīkla lietotāju iesniegto nomināciju un renomināciju apstiprināšanu, ir šādi:
  • Galvenais savietošanas noteikums ir mazākā daudzuma noteikums. PSO var piemērot citu noteikumu renomināciju savietošanai, ja kāda no PSO tīkla noteikumi paredz ierobežojumus;
  • Uz Lietuvas un Latvijas robežas ierosinošais PSO ir AB Amber Grid, un savietojošais PSO ir AS Conexus Baltic Grid;
  • Uz Latvijas un Igaunijas robežas ierosinošais PSO ir AS Elering, un savietojošais PSO ir AS Conexus Baltic Grid;
  • Savietošanas process nominācijām sākas D-1 dienā plkst.15.00 pēc Austrumeiropas laika (Austrumeiropas vasaras laika);
  • Galvenais savietošanas noteikums ir mazākā daudzuma noteikums. PSO var piemērot citu noteikumu renomināciju savietošanai, ja kāda no PSO tīkla noteikumi paredz ierobežojumus;
  • PSO nosūta tīkla lietotājiem apstiprinātas nominācijas līdz D-1 dienas plkst.17.00 pēc Austrumeiropas laika (Austrumeiropas vasaras laika);
  • Renominācijas cikls sākas katrā stundā renominācijas perioda ietvaros;
  • PSO nosūta tīkla lietotājiem apstiprinātas renominācijas divu stundu laikā pēc katra renominācijas cikla sākuma.
 • noteikumi par gāzes daudzumu piešķiršanu ir šādi:
  • PSO nodrošina piešķirto daudzumu sakrišanu abās starpsavienojuma punktu pusēs;
  • Tīkla lietotājam uz noteiktu dienu piešķirtais gāzes apjoms ir vienāds ar apjomu, kas norādīts nominācijās, ko tīkla lietotājam apstiprinājuši PSO;
  • Starpība starp tīkla lietotājiem apstiprinātajām nominācijām un izmērītajiem gāzes apjomiem (vadības starpība) tiek ieskaitīta abu PSO administrētajā operatīvās balansēšanas kontā;
  • Periodā, kas noteikts atkarībā no PSO saskaņotajiem darbības režīmiem, abiem PSO jācenšas uzturēt operatīvā balansēšanas konta bilanci iespējami tuvu nullei.
 • saziņas procedūra ārkārtas notikumu gadījumā ir šāda:
  • PSO nodrošina tādu saziņas procedūru ieviešanu, kas veicina ātru un vienlaicīgu saziņu ārkārtas notikumu gadījumā;
  • Informatīvā saziņa starp PSO notiek mutiski, kam seko elektroniska rakstveida apstiprinājums, ja vien nav noteikts citādi;
  • Ārkārtas notikuma ietekmētam PSO vismaz jāinformē savi tīkla lietotāji, ja var tikt ietekmēti to apstiprinātie daudzumi, un jāsniedz visa nepieciešamā informācija par:
   • iespējamo ietekmi uz apstiprinātajiem daudzumiem tīkla lietotājiem, kas izmanto attiecīgo starpsavienojuma punktu;

    - paredzamo un faktisko ārkārtas notikuma izbeigšanos;

   • Ārkārtas notikuma ietekmētam PSO vismaz jāinformē blakusesošais PSO par šāda ārkārtas notikuma esamību un jāsniedz visa nepieciešamā informācija par:

   • iespējamo ietekmi uz caur starpsavienojuma punktu pārvadāmo gāzes daudzumu un pārvadītās gāzes kvalitāti;

   • paredzamo un faktisko ārkārtas notikuma izbeigšanos.

AS Conexus Baltic Grid aicina iesniegt komentārus un viedokļus par grozījumiem Starpsavienojuma līgumu projektos līdz 2017. gada 3. aprīlim, nosūtot tos Conexus Baltic Grid uz e-pasta adresi consultation@conexus.lv. Ja Jums ir kādi jautājumi, lūdzam sazināties ar As Conexus Baltic Grid Komercdaļas vadītāju Jāni Skubeņiču pa e-pastu janis.skubenics@conexus.lv.

Atpakaļ