Mainījusies AS "Conexus Baltic Grid" juridiskā adrese

Informējam Jūs, ka uzņēmumam AS„Conexus Baltic Grid” ir mainīta juridiskā un faktiskā adrese uz Stigu iela 14, Rīga, LV-1021.

Lūdzam no šī gada 1. septembra visu AS „Conexus Baltic Grid” adresēto korespondenci sūtīt uz jauno juridisko adresi.

Tālruņa numuri un e-pasta adreses paliek nemainīgas. 

Informācija publicēta:
01.09.2019 13:55:51
Atpakaļ