Luhamaa punkta jaudas palielinājums virzienā uz Latviju un Inčukalna PGK iesūknēšanas jaudu palielinājums

AS "Conexus  Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) šogad veic plānotus pārvades gāzesvada Pleskava – Rīga atjaunošanas darbus, par ko iepriekš esam snieguši informāciju Conexus  tīmekļvietnē. Veicamo darbu ietvaros pirms termiņa ir noslēgti darbi vienā gāzesvada posmā un atjaunoto posmu ir iespējams izmantot. Līdz ar to, Conexus  ir  pārskatījusi  Luhamaa punkta jaudu virzienā uz Latviju. Sagaidāmais tehniskās jaudas palielinājums no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 19. augustam un no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 14. oktobrim ir no 85 GWh/d līdz 97,7 GWh/d.

Luhamaa jaudas palielinājums par 12,7 Gwh/dienā paredzams laika periodā 1.08.2020.-19.08.2020. un 01.09.2020.-14.10.2020. Tas nozīmē, ka palielinātā jauda par 12,7 Gwh/dienā minētajiem periodiem kļūs rezervēšanai pieejama sākot no 31.07.2020. plkst. 13:00.

Izvērtējot 2020.gada  iesūknēšanas  sezonas  faktiskos  režīmus  līdz  šim brīdim,  Conexus  ir  pārskatījusi  Inčukalna  pazemes gāzes krātuves (PGK) iesūknēšanas jaudu apmēru 2020. gada iesūknēšanas sezonai. Sagaidāmais jaudas palielinājums ir no 105 Gwh/dienā uz 126Gwh/dienā par 31 secīgu gāzes dienu, sākot no 1.08.2020. līdz 31.08.2020. gāzes dienai ieskaitot.

Iesūknēšanas jaudu palielinājums par 21 Gwh/dienā periodā 1.08.2020.-31.08.2020. būs pieejams nominēšanai 31.07.2020. no plkst. 13:00.

Iesūknēšanas jauda, kas būs pieejama nominēšanai pēc 31.08.2020, tiks precizēta līdz 2020.gada augusta beigām.

Papildus informējam, ka Inčukalna PGK iesūknēšanas jaudas tiek sadalītas atbilstoši Inčukalna PGK lietošanas noteikumiem un sastrēguma situācijas gadījumā tajos iekļautajiem pārslodzes vadības nosacījumiem.

Informācija publicēta:
31.07.2020 13:00:03
Atpakaļ