Luhamaa ieejas punkta jaudas izmaiņas virzienā uz Latviju 2020. gada oktobrī

AS Conexus Baltic Grid informē, ka saskaņā ar saņemto informāciju no OOO Gazprom transgaz Sankt-Peterburg, iepriekš Krievijā plānoto remonta darbu laiks no 2020. gada 20. oktobra līdz 2020. gada 29. oktobrim ir mainīts uz laika periodu no 2020. gada 25. oktobra līdz 2020. gada 29. oktobrim. Līdz ar to laika periodā no š.g. 20. oktobra līdz 24. oktobrim ir izmaiņas rezervācijai pieejamos pārvades produktos Luhamaa ieejas punktam.

Laika periodā no š.g. 20. oktobra līdz 24. oktobrim Luhamaa punkta rezervēšanai pieejamā jauda virzienā uz Latviju palielināsies no 0 GWh/dienā uz 85 GWh/dienā.

Luhamaa ieejas punkta rezervēšanai pieejamā jauda 85 GWh/dienā sistēmas lietotājiem laika periodam no 20.10.2020. līdz 24.10.2020., ieskaitot, kļūs pieejama rezervēšanai sākot no 09.10.2020. plkst. 13:00.

 

Informācija publicēta:
09.10.2020 09:08:29
Atpakaļ