Krātuves jaudas izsoles rezultāti

2021. gada 1. jūlijā notikušās Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) jaudas izsoles rezultātā atslēdzamās jaudas produkta ietvaros piešķirtas kopā 0 MWh. Sistēmas lietotājiem piešķirtajam atslēdzamās jaudas produkta apjomam piemērojamā prēmija ir 0,00 EUR/MWh.

Atslēdzamās jaudas produkta Inčukalna PGK jaudas izsolē kopējais pieprasītais jaudas apjoms ir 0 MWh.

2021. gada 1. jūlija Inčukalna PGK atslēdzamās jaudas produkta izsoles rezultāti:

Jaudas produkts Rezervēšanai pieejamā jauda MWh Pretendentu pieprasītais kopējais krātuves jaudas apjoms MWh Piemērojamā prēmija EUR/MW
Atslēdzamās jaudas produkts 4 957 552 0 0,00

 

Informācija publicēta:
02.07.2021 11:13:13
Atpakaļ