Izsludināts agrīnais brīdinājums dabasgāzes apgādes nozarē

Latvijas Republikas Ministru kabinets, izvērtējot Ekonomikas ministrijas, kā par gāzes apgādes drošību atbildīgās iestādes sniegto informāciju par dabasgāzes apgādes drošuma aktuālo situāciju, 2022. gada 9. martā izsludināja agrīno brīdinājumu dabasgāzes apgādes nozarē.

Latvijas gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Conexus) veiks koordināciju ar tieši saistītajām dalībvalstīm, lai izpildītu uzdevumu noteikt prioritātes gāzes plūsmām, kas nāk no Lietuvas Republikas Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes (SDG) termināļa un gāzes starpsavienojuma Polija-Lietuva.

Atpakaļ