Iznomāts nekustamais īpašums “Ādamsoni-P”

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” 2022. gada 25. martā ir noslēgusi nekustamā īpašuma nomas līgumu nekustamajam īpašumam “Ādamsoni-P”, Sējas pagastā, Saulkrastu novadā.

Īpašuma kadastra numurs ir 8092 007 0438, bet nomā nodotā platība 5 ha. Īpašuma lietošanas mērķis ir lauksaimniecības kultūraugu audzēšana. Nomas tiesības ieguva zemnieku saimniecība “ROBEŽNIEKI” ar nomas maksu 550 EUR gadā. Līguma darbības termiņš - 5 gadi.

Informācija publicēta:
07.04.2022 16:00:38
Atpakaļ