IPGK veiksmīgi izgājusi uzraudzības auditu

Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ir izstrādāta un ieviesta vides, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma:

  • vides pārvaldības sistēma no 2004. gada;
  • arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēma no 2005. gada.

2017.gada oktobrī Inčukalna pazemes gāzes krātuve veiksmīgi izgāja kārtējo ārējo uzraudzības auditu atbilstoši ISO 14001:2015 un OHSAS 18001:2007 standartu prasībām. Audita ietvaros tika veikta vides pārvaldības sistēmas pārsertifikācija uz jauno standarta versiju.  

Pēc audita tika saņemti arī jaunie sertifikāti, kas apliecina Inčukalna pazemes gāzes krātuves vides, arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas atbilstību iepriekš minētajiem standartiem. 

Atpakaļ