Informācija par krātuves izņemšanas jaudas pārslodzes vadību

AS Conexus Baltic Grid 2021. gada 2. februārī ir konstatējusi krātuves izņemšanas jaudas fizisku pārslodzi atbilstoši Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem (apakšpunkts 58.1)

Situācijā, kad gāzes dienas iepriekšējā dienā līdz pl. 15:00 sistēmas lietotāju nominācijas pārsniedz izņemšanas tehnisko jaudu, lietotājiem piešķiramā jauda tiek aprēķināta prioritāri grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam.

Sistēmas lietotājs tam piešķiramo jaudu sastrēguma situācijā var novērtēt, dalot savu izņemšanai rezervēto grupētās jaudas produktu apjomu ar kopējo krātuves rezervēto apjomu grupētas jaudas produktu ietvaros.

Lai sastrēguma situācijā sistēmas lietotājs gāzes dienā iegūtu sev maksimālo krātuves izņemšanas jaudas proporciju, nepieciešams nominēt katru lietotāja rīcībā esošo krātuves grupētās jaudas produktu.

Situācijā, kad gāzes dienas iepriekšējā dienā pēc pl. 15:00 sistēmas lietotāju nominācijas pārsniedz izņemšanas tehnisko jaudu, lietotājiem piešķiramā jauda tiek aprēķināta sekojoši:

  • sadala dabasgāzes izņemšanas jaudu starp sistēmas lietotājiem tirdzniecības paziņojumu saņemšanas secībā;
  • prioritāri tirdzniecības paziņojumā norādītajam grupētās jaudas produktam un divu gadu grupētās jaudas produktam.
Informācija publicēta:
03.02.2021 09:54:25
Atpakaļ