Informācija par 1. jūnija krātuves jaudas izsoles rezultātu

Informācija par krātuves jaudas izsoles rezultātu

1. jūnijā notikušās Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) jaudas izsoles rezultātā atslēdzamās jaudas produkta ietvaros piešķirtas kopā 0 MWh. Sistēmas lietotājiem piešķirtajam atslēdzamās jaudas produkta apjomam piemērojamā prēmija ir 0,00 EUR/MWh.

Atslēdzamās jaudas produkta Inčukalna PGK jaudas izsolē kopējais pieprasītais jaudas apjoms ir 0 MWh.

2021. gada 1. jūnija Inčukalna PGK atslēdzamās jaudas produkta izsoles rezultāti:

 Jaudas produkts

Rezervēšanai pieejamā jauda MWh

Pretendentu pieprasītais kopējais krātuves jaudas apjoms MWh

Piemērojamā prēmija EUR/MW

Atslēdzamās jaudas produkts

4 957 552

0

0,00

Informācija publicēta:
01.06.2021 15:50:00
Atpakaļ